Donaldas Trumpas nuliūdino kritikus
JAV sank­ci­jos Ru­si­jai liks ga­lio­ti ir kol kas ne­bus kei­čia­mos, pir­ma­die­nį par­eiš­kė pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas, nors prieš dvi sa­vai­tes jis bu­vo su­si­ti­kęs su Krem­liaus va­do­vu Vla­di­mi­ru Pu­ti­nu.

„Sankcijos Rusijai liks, kokios yra“, – Baltuosiuose rūmuose žurnalistams sakė D. Trumpas per bendrą konferenciją su Italijos premjeru Giuseppe Conte.

D. Trumpas pridūrė, kad tikisi iš partnerių Europoje Sąjungoje projektų, turinčių mažinti Bendrijos priklausomybę nuo Rusijos tiekiamų dujų.

„Jau vedama derybas su ES, kad būtų įkurti 9–11 uostų, už kuriuos sumokės jie (europiečiai), kad galėtume tiekti suskystintas dujas į įvairias Europos dalis. Ir tai bus konkurencingiausia“, – sakė JAV prezidentas.

Jis taip pat dar kartą sukritikavo Vokietija, kad šalis, skirianti tik apie procentą savo bendrojo vidaus produkto NATO finansavimui, moka Rusijai „didžiulius pinigus“ už dujas.

„Su JAV buvo elgiamasi labai nesąžiningai. Mes apmokėdavome 70–90 proc. NATO biudžeto. Taip nesąžininga. Ypač Vokietijos atvejus. Jie moka (NATO) kiek daugiau negu vieną procentą, bet moka didžiulius pinigus Rusijai. Iš mūsų tikimasi, kad ginsime šias šalis nuo Rusijos, bet jie moka Rusijai milijardų milijardus dolerių energetikos srityje. Tokia padėtis negera“, – sakė D. Trumpas.