Donaldas Trumpas neleido paviešinti demokratų pranešimo apie tyrimą dėl Rusijos
JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas at­si­sa­ko iš­slap­tin­ti de­mo­kra­tų įsta­ty­mų lei­dė­jų pra­ne­ši­mą apie ty­ri­mą dėl Ru­si­jos ki­ši­mo­si į 2016 me­tų rin­ki­mus.

Penktadienį pasiųstame laiške Atstovų Rūmų žvalgybos komiteto pirmininkui Baltųjų Rūmų teisininkas Donas McGahnas nurodė, kad tame pranešime „esama daug tinkamai įslaptintų ir ypač jautrių ištraukų“.

Demokratų pranešimas turėjo tapti atsvara respublikonų parengtam memorandumui, kurį prezidentas išslaptino ir paviešino.

Tačiau dalis demokratų parengto dokumento „sukeltų itin reikšmingą susirūpinimą dėl nacionalinio saugumo ir teisėsaugos interesų“, rašo D. McGahnas.

Federalinio tyrimų biuro (FTB) vadovas Christopheris Wray ir generalinio prokuroro pavaduotojas Rodas Rosensteinas atskirame laiške nurodė, kad paviešinus minėtą dokumentą gali kilti keblumų stengiantis „apsaugoti žvalgybos šaltinius ir metodus, tebevykdomus tyrimus ir kitokią panašiai jautrią informaciją“.

Atstovų Rūmų demokratų mažumos lyderė Nancy Pelosi pareiškė, kad D. Trumpo pastangos blokuoti pranešimo paviešinimą yra „stulbinamai įžūlus mėginimas nuslėpti tiesą apie Trumpo ir Rusijos skandalą nuo Amerikos žmonių“.

„Prezidento sprendimas blokuoti demokratų memorandumo paskelbimą yra dalis pavojingų ir desparatiškų prezidento pastangų dangstyti“ informaciją, sakoma jos pranešime.

„Aišku, kad prezidentas nori kažką nuslėpti“, – pridūrė N. Pelosi.

Vis dėlto respublikonų įstatymų leidėjas Devinas Nunesas, Atstovų Rūmų žvalgybos komiteto pirmininkas ir anksčiau paviešinto respublikonų pranešimo autorius, sakė, kad „nenuostabu“, jog Teisingumo departamentas ir FTB rekomenduoja neviešinti demokratų dokumento.

„Žvalgybos komiteto respublikonai ragina mažumą priimti DOJ (Teisingumo departamento) rekomendacijas ir atlikti atitinkamų techninių pakeitimų bei redagavimų, kad nebūtų atskleisti jokie šaltiniai ir metodai ir kad jų memorandumą būtų galima kiek įmanoma greičiau išslaptinti“, sakoma D. Nuneso pranešime.

Anksčiau paskelbtame respublikonų dokumente teigiama, kad tebevykdomas tyrimas dėl Rusijos vaidmens per 2016-ųjų rinkimus, atvedusius į valdžią D. Trumpą, pasižymi šališkumu.

Teisingumo departamentas ir FTB taip pat buvo perspėjęs neviešinti respublikonų dokumento ir teigė, kad gali kilti pavojus atskleisti JAV žvalgybos informacijos rinkimo metodus. Vis dėlto D. Trumpas šio perspėjimo nepaisė ir leido memorandumą paviešinti.

Žvalgybos komitete dirbantys demokratai skundėsi, kad keturių puslapių respublikonų pranešime faktai pateikiami pasirinktinai ir kad įvykiai pateikiami ištraukti iš konteksto, todėl šis dokumentas nesąs tikslus.

Jie kartu su kitais D. Trumpo administracijos kritikais, teigusių, kad pastangos paviešinti respublikonų dokumentą yra mėginimas sukompromituoti specialiojo prokuroro Roberto Muellerio vadovaujamą tyrimą.

Penktadienį Atstovų Rūmų žvalgybos komiteto aukščiausio rango demokratas Adamas Schiffas apkaltino prezidentą taikant dvigubus standartus, nes respublikonų dokumentą jis leido paviešinti, o demokratų pranešimą blokuoja.

„Nepaisęs FTB ir DOJ raginimų nepaviešinti klaidinančio Nuneso memorandumo, nes jame neminimi materialūs faktai, (prezidentas) dabar reiškia susirūpinimą dėl pasidalijimo su visuomene tais pačiais faktais ir siekia perduoti (demokratų dokumentą) tai pačiai Daugumai, parengusiai ydingą Nuneso pranešimą“, – jis rašė savo „Twitter“ žinutėje.

Savo laiške D. McGahnas nurodė, kad D. Trumpas paliepė Teisingumo departamento pareigūnams būti pasiruošusiems padėti Žvalgybos komitetui peržiūrėti demokratų pranešimą ir prireikus „sumažinti grėsmes“.

„Vykdomoji valdžia pasiruošusi peržiūrėti bet kokį tolesnį vasario 5-osios memorandumo juodraštį, kad jis būtų išslaptintas artimiausia proga“, – pridūrė Baltųjų rūmų teisininkas.