Donaldas Trumpas neatmeta galimybės, kad JAV gali pripažinti Krymą Rusijos dalimi
Jung­ti­nių Vals­ti­jų pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas at­si­sa­kė at­mes­ti ga­li­my­bę, jog per ki­tą mė­ne­sį įvyk­sian­ti su­si­ti­ki­mą su Ru­si­jos pre­zi­den­tu Vla­di­mi­ru Pu­ti­nu ga­lė­tų pri­pa­žin­ti Ru­si­jos įvyk­dy­tą Ukrai­nos Kry­mo re­gio­no anek­si­ją.

Žurnalistams paklausus, ar jis, kaip kalbama, svarsto galimybę pripažinti Krymą Rusijos dalimi, D. Trumpas atsakė: „Pažiūrėsime“.

Artėjant NATO viršūnių susitikimui, D. Trumpo atsisakymas patvirtinti ilgalaikę JAV opoziciją Rusijos intervencijai Ukrainoje papiktins Europos sąjungininkus. Liepos 11 dieną Briuselyje su Vakarų lyderiais susitiksiantis Amerikos prezidentas vėliau, liepos 16 dieną, skirs į Helsinkį, kur įvyks jo dvišalis susitikimas su V. Putinu.

Pripažinimas, kad Krymas niekada nebegrįš į Ukrainos rankas, Rusijai būtų didelis laimėjimas, nors jai dėl Krymo aneksijos vis dar taikomos tarptautinės sankcijos. D. Trumpas neseniai nenoriai pritarė JAV prieštankinių raketų siuntimui Ukrainos pajėgoms, tačiau kiti aukšto rango JAV pareigūnai teigia, kad sankcijos Rusijai galios tol, kol Maskva neatsitrauks.

Tačiau D. Trumpas jau kurį laiką remia idėją gerinti santykius su Maskva, ir Vakarų diplomatai jau kurį laiką nuogąstauja, kad Helsinkyje jis gali padaryti didelių nuolaidų.