Donaldas Trumpas mėgina stabdyti M. Wollffo knygos publikavimą
JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas rei­ka­lau­ja, kad ne­del­siant bū­tų stab­do­mas Mi­chae­lio Wolf­fo kny­gos „Ug­nis ir įnir­šis: Trum­po Bal­tų­jų rū­mų vi­du­je“ (Fi­re and Fu­ry: In­si­de the Trump Whi­te Hou­se) pub­li­ka­vi­mas.

D. Trumpo teisininkas Charlesas Harderis vėlyvą ketvirtadienį knygos autoriui pateikė veiklos sustabdymo laišką.

Toks pats laiškas išsiųstas leidyklos „Henry Holt and Co.“ prezidentui Steve'ui Rubinui. Laiške reikalaujama tučtuojau stabdyti knygos ar jos ištraukų publikavimą.

Neigiamai D. Trumpą vaizduojanti M. Wolffo knyga prekyboje turėtų pasirodyti sausio 9 dieną.

Ch. Harderis dar reikalauja, kad M. Wolffas ir S. Rubinas „visiškai“ išsižadėtų savo pasisakymų ir atsiprašytų D. Trumpo.

Teisininkas taip pat reikalauja, kad M. Wolffas ir S. Rubinas nedelsiant į jo biurą Kalifornijoje atsiųstų visas elektronines ir fizines knygos kopijas.