Donaldas Trumpas: jei Meksika nereaguos, uždarysiu mūsų pietinę sieną!
JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas ket­vir­ta­die­nį pa­gra­si­no už­da­ry­ti Jung­ti­nių Vals­ti­jų sie­ną su Mek­si­ka, jei jai ne­pa­vyks su­val­dy­ti mig­ran­tų iš Cen­tri­nės Ame­ri­kos antp­lū­džio.

„Privalau kuo griežčiausiai paprašyti Meksikos sustabdyti šį puolimą, o jei (ji) negalės to padaryti – pakviesiu JAV kariuomenę ir UŽDARYSIU MŪSŲ PIETINĘ SIENĄ!“ – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė JAV vadovas.