Donaldas Trumpas JAV centrinį banką pavadino didžiausia ekonomikos problema
JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas pir­ma­die­nį at­nau­ji­no puo­li­mą prieš Fe­de­ra­li­nio re­zer­vo sis­te­mą (FRS) ir kal­ti­no šią cen­tri­nio ban­ko funk­ci­jas at­lie­kan­čią ins­ti­tu­ci­ją kurs­tant nuo­gąs­ta­vi­mus dėl ša­lies eko­no­mi­kos.

„Vienintelė mūsų ekonomikos problema yra „Fedas“ (FRS), – per „Twitter“ rašė D. Trumpas. – „Fedas“ – tarsi stiprus golfo žaidėjas, nesugebantis pelnyti taškų, nes neturi nuojautos – jis negali įvaryti kamuoliuko!“

Federalinio rezervo sistema teoriškai turėtų būti nepriklausoma nuo Baltųjų rūmų, bet D. Trumpas nepaiso šios takoskyros, nusivylęs, anot prezidento, prasta bazinių palūkanų normų valdymo politika.

Visą gyvenimą nekilnojamojo turto versle dirbęs D. Trumpas gyrė JAV ekonomikos pakilimą kaip vieną pagrindinių savo prezidentavimo pasiekimų.

Tačiau pastaruoju metu vertybinių popierių kainos patraukė žemyn, investuotojams vis labiau nerimaujant dėl neprognozuojamo D. Trumpo vadovavimo ir jo prekybos karo su Kinija.

D. Trumas tvirtino, kad FRS „nejaučia rinkos; jie nesupranta būtinų prekybos karų ar stipraus dolerio, arba netgi demokratų (inicijuoto federalinių įstaigų) uždarymo dėl sienų“.