Donaldas Trumpas iš buvusio CŽV vadovo atėmė teisę dirbti su įslaptinta informacija
JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas tre­čia­die­nį at­šau­kė bu­vu­sio Cen­tri­nės žval­gy­bos val­dy­bos (CŽV) di­rek­to­riaus Joh­no Bren­na­no (Džo­no Bre­na­no) tei­sę prie­iti prie įslap­tin­tos in­for­ma­ci­jos ir pers­pė­jo ke­lis ki­tus iš­ki­lius sa­vo kri­ti­kus, kad jiems ga­li bū­ti pa­skelb­tos pa­na­šios sank­ci­jos.

Itin neįprastame D. Trumpo įsake sakoma, kad J. Brennano, buvusio CŽV stoties Rijade vadovo, elgesys tapo „padrikas“.

J. Brennanas dažnai kritikuoja D. Trumpą. Kelios valandos prieš paskelbiant D. Trumpo įsaką buvęs CŽV vadovas apkaltino respublikoną lyderį nesugebant „užtikrinti minimalių padorumo, mandagumo ir sąžiningumo standartų“.

Kai D. Trumpo netikėtas sprendimas buvo paskelbtas per Baltųjų rūmų spaudos konferenciją, J. Brennanas iškart smogė atgal: jis apkaltino prezidentą mėginant varžyti žodžio laisvę „politiškai motyvuotais“ veiksmais ir pridūrė, kad toks elgesys turėtų „kelti didžiulį nerimą visiems amerikiečiams“.

Savo pareiškime D. Trumpas teigia, kad buvęs Amerikos žvalgybos vadovas reiškė „nepagrįstus ir piktinančius kaltinimus šiai administracijai per siautulingus išpuolius internete ir televizijoje“ ir kad jo „komentarai buvo vis labiau pamišėliški“.

J. Brennanas, konsultuodavęs ir respublikonų, ir demokratų prezidentus, dabar gali prarasti prieigą prie įslaptintos informacijos, nors tokia teisė buvusiems aukšto rango pareigūnams paprastai yra paliekama.

Baltieji rūmai paskelbė, kad leidimus dirbti su įslaptinta informacija taip pat gali prarasti aštuoni kiti pareigūnai, įskaitant buvusį nacionalinės žvalgybos direktorių Jamesą Clapperį, buvusį CŽV direktorių generolą Michaelą Haydeną ir buvusį Federalinio tyrimų biuro (FTB) direktorių Jamesą Comey.

Šie asmenys kaltinami besinaudojantys valstybės tarnyba ir teise prieiti prie konfidencialių dokumentų politiniais ir finansiniais tikslais.

„Istoriškai buvusiems žvalgybos ir teisėsaugos agentūrų vadovams būdavo leidžiama palikti prieigą prie įslaptintos informacijos pasibaigus jų tarnybai vyriausybėje, kad jie galėtų konsultuoti savo įpėdinius“, – sakoma D. Trumpo pareiškime.

„Šiuo metu bet kokia nauda, kurios mano administracijos aukšto rango pareigūnai galėtų gauti iš konsultacijų su p. Brennanu, dabar yra persveriama pavojaus, keliamo jo padrikų veiksmų ir elgesio“, – pridūrė prezidentas.

Vėliau jis savo „Twitter“ žinutėje rašė: „Johnas Brennanas yra šios šalies dėmė – mes nusipelnėme geriau.“ D. Trumpas taip pat pacitavo vienos naujos knygos autorių, teigiantį, kad ankstesnis prezidentas Barackas Obama mėgino žlugdyti jo rinkimų kampaniją.