Donaldas Trumpas dar kartą pažadėjo palaikyti Ukrainą
JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas pa­svei­ki­no Ukrai­ną ir jos va­do­vą Pe­tro Po­ro­šen­ką su Ne­prik­lau­so­my­bės die­na bei pa­ža­dė­jo, kad Jung­ti­nės Vals­ti­jos vi­sa­da pa­lai­kys šią ša­lį, ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė pre­zi­den­tū­ra Ki­je­ve.

„Ukrainos žmonėms yra kuo didžiuotis: ketverius metus Ukraina narsiai priešinasi Rusijos agresijai ir yra apdovanota ryškia pilietine visuomene, kylančia ekonomika ir ginkluotosiomis pajėgomis, kurios yra galingos kaip niekada anksčiau“, – sakoma D. Trumpo laiške.

JAV lyderis taip pat pabrėžė, kad Vašingtonas toliau bendradarbiaus su Ukraina ir palaikys pastangas stiprinti demokratines institucijas, plėtoti teisinę valstybę, intensyvinti kovą su korupcija ir skatinti ekonomikos augimą.

„Atminkite, kad Jungtinės Valstijos visada palaikys Ukrainą, kai ji gina savo suverenumą ir teritorinį vientisumą su tarptautiniu mastu pripažįstamomis sienomis“, – rašo D. Trumpas.