Diplomatams susirinkti daiktus davė mėnesį
Jung­ti­nės Vals­ti­jos par­ei­ka­la­vo, kad ru­sų dip­lo­ma­tai Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos dip­lo­ma­ti­nę nuo­sa­vy­bę – ge­ne­ra­li­nio kon­su­lo re­zi­den­ci­ją Siat­lo mies­te – pa­lik­tų iki ba­lan­džio 25 die­nos, pra­ne­šė Ru­si­jos ge­ne­ra­li­nio kon­su­la­to Siat­le kon­su­las, pa­ta­rė­jas Kha­li­tas Ai­si­nas.

„Generalinio konsulo rezidencija iš mūsų bus atimta balandžio 24-ąją 23 val. 59 min. (vietos laiku). Amerikiečiai reikalauja, kad mes paliktume pastatą. Tokia pat istorija, kaip ir San Franciske“, – sakė jis naujienų agentūrai „Interfax“.

Diplomatas patvirtino, kad rezidencija yra Rusijos nuosavybė.

Kh. Aisinas taip pat pažymėjo, kad diplomatinės atstovybės darbuotojai privalo iki balandžio 25 dienos išvykti iš Siatlo.

„Kovo 30 dieną 17 val. (vietos laiku) mes, kaip generalinis konsulatas, turime užbaigti visas konsulines operacijas. Užeiti į pastatą nebebus galima nuo balandžio 1-osios 23 val. 59 min. (vietos laiku). Iki balandžio 24-osios 23 val. 59 min. turime palikti Siatlą ir išsivažinėti po kitus taškus“, – kalbėjo jis.

Pasak Kh. Aisino, šiuo metu dar nežinoma, kur konkrečiai bus pasiųsti diplomatai. Pasak jo, Rusijos ambasada Jungtinėse Valstijose iki balandžio 2 dienos turi informuoti Valstybės departamentą, kur važiuos generalinio konsulato darbuotojai.

Paklaustas, ar konsulato darbuotojai prieš palikdami pastatą nuleis ant jo iškeltą Rusiijos vėliavą, Kh. Aisinas atsakė: „Vėliavos nenuleisime, tegul tai lieka amerikiečių sąžinei“.

Anksčiau skelbta, kad 2017 metų spalį JAV pareigūnai nuleido ant Rusijos generalinio konsulato San Franciske ir Rusijos prekybos atstovybės Vašingtone pastatų, kurie yra Rusijos diplomatinė nuosavybė, iškeltas Rusijos valstybės vėliavas.

Dar tą patį mėnesį amerikiečių pareigūnai grąžino vėliavas Rusijai. Tąsyk Rusijos užsienio reikalų viceministras Sergejus Riabkovas sakė, jog grąžinimo procesą „lydėjo virtinė Rusijai visiškai nepriimtinų veiksmų“. Jis kaltino Ameriką „grubiausiu būdu pažeidus Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių ir dvišalę konsulinę konvenciją“.

„Vėliava yra vienas svarbiausių valstybės simbolių. Toks priimančiosios šalies valdžios elgesys su vėliavomis negali būti pavadintas niekaip kitaip, kaip iššaukiančiu ir provokaciniu visomis prasmėmis“, – kalbėjo S. Riabkovas.