Diktatoriaus pagalbininkės: moterys priverčia korėjiečius dirbti uoliau
Kiek­vie­nos dar­bo die­nos ry­tą rau­do­no­mis vė­lia­vo­mis „ap­si­gink­la­vu­sių“ Šiau­rės Ko­rė­jos mo­te­rų da­li­niai uži­ma sa­vo po­zi­ci­jas stra­te­gi­nė­se Pchen­ja­no vie­to­se.

Šiaurės Korėją ir jos lyderį Kim Jong Uną šlovinančių patriotinių dainų fone šios moterys iki valandos mojuoja vėliavomis ir muša raudonus būgnus. Tokie daliniai „dislokuojami“ pagrindinėse miesto vietose ir prie pagrindinių transporto mazgų. Jų uniformos skiriasi, tačiau įranga yra identiška. Savo išvaizda ir veiksmais šios moterys motyvuoja Šiaurės Korėjos darbuotojus dar sunkiau dirbti.

„Šia propaganda mes norime suteikti laimės vadui“, – sakė Kim Chun Hui, turėjusi omenyje Šiaurės Korėjos lyderį.

Su AFP žurnalistu moteris pasikalbėjo po savo šeštadienio pasirodymo prie neužbaigto piramidės formos viešbučio „Ryugyong“, kuris dabar naktimis yra apšviečiamas, o jo viršuje plevėsuoja Šiaurės Korėjos vėliava.

„Mes raginame piliečius siekti geresnių rezultatų savo darbe, – sakė du sūnus turinti 47 metų moteris. – Todėl mes nepavargstame. Mes tai laikome didele garbe ir manome, jog tai yra tai, ką privalome daryti.“

Eiliniai Šiaurės Korėjos gyventojai visuomet širdingai palaiko šalies valdžią, kai kalba su užsienio žiniasklaidos atstovai.

Tokie pasirodymai pradėti rengti po to, kai 2016 metais Šiaurės Korėja paskelbė apie „70 dienų mūšį“ ir „200 dienų mūšį“. Pchenjanas dažnai vartoja karinius terminus nustatydamas ekonominius tikslus šalyje, kuriai dėl vykdomų branduolinės ir balistinių raketų programų yra taikomos tarptautinės sankcijos.

Nors šie „mūšiai“ jau seniai pasibaigė, tokie vėliavų mojavimai, oficialiai vadinami „Socialistinės moterų sąjungos narių agitacinė veikla piko metu“, vyksta šešias dienas per savaitę.

Socialistinė moterų sąjunga yra oficiali organizacija, per kurią Šiaurės Korėjos valdžia kontroliuoja namų šeimininkių gyvenimą, ir toks vėliavų mojavimas yra viena iš jos veiklų.

Visos nedirbančios moterys yra šios organizacijos narės. Daugiausia tai 40–60 metų moterys. Maždaug 30 metų moterims šalyje yra skiriami darbai, tačiau daugelis jų palieka darbą, kai išteka ir susilaukia vaikų.

„Mes Aukščiausiąjį lyderį laikome savo tėvu, – sakė minėtos sąjungos Potongango rajono Pchenjano centre skyriaus 57 metų vadovė Song Yang Ran. – Visuomet tai darome galvodamos apie Aukščiausiąjį lyderį. Mes tai darysime amžinai.“