Didžiajai Britanijai – daugiau garantijų dėl „Brexit“
Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vy­riau­sia­sis de­ry­bi­nin­kas Mi­che­lis Bar­nier šeš­ta­die­nį par­eiš­kė, kad Bend­ri­ja yra pa­si­ren­gu­si su­teik­ti Di­džia­jai Bri­ta­ni­jai dau­giau ga­ran­ti­jų dėl „Bre­xit“, kad pa­dė­tų pa­siek­ti iš­sto­ji­mo su­si­ta­ri­mo pa­tvir­ti­ni­mo bri­tų par­la­men­te.

„Galime rasti garantijų, kad patvirtintume, patikslintume, garantuotume europiečių geranoriškumą ir sąžiningumą įsipareigojimais, kurie turėtų tikrą teisinę galią“, – sakė jis interviu, kuri šeštadienį paskelbė keli Europos laikraščiai, tarp jų – Vokietijos „Die Welt“ ir Prancūzijos „Les Echos“.

M. Barnier taip pat užsiminė, kad Europos lyderiai būtų linkę pritarti trumpam „techniniam“ kovo 29-ąją numatyto Didžiosios Britanijos išstojimo iš Bendrijos atidėjimui, kad britų parlamentas turėtų daugiau laiko ratifikuoti galutinę „skyrybų sutartį“.

JK įstatymų leidėjai sausį atmetė premjerės Theresos May ir ES vadovų pernai suderėtą „Brexit“ sutartį.

Daugiausia kliūčių kilo dėl sutartyje numatyto vadinamojo backstop mechanizmo. Kai kurie parlamentarai nuogąstauja, kad ši „apsidraudžiamoji priemonė“, pagal kurią Didžioji Britanija turėtų laikytis ES prekybos taisyklių, kol būtų rastas kitas būdas išlaikyti atvirą sieną tarp Airijos ir Šiaurės Airijos, yra „spąstai“, kurie galėtų neribotam laikui susaistyti šalį su su ES muitų sąjunga.

Pasak M. Barnier, dėl siūlomo backstop susitarimo įvyko „nesusipratimas“.

„Apribojus jį laiko atžvilgiu ar įvedus vienašališko pasitraukimo išlygą, iškiltų klausimas dėl jo patikimumo,“ – interviu sakė ES vyriausiasis „Brexit“ derybininkas.

Ši priemonė „nustos galioti, arba kai turėsime bendrąjį susitarimą dėl ateities santykių, arba konkretų susitarimą su Airija,“ – pareiškė jis ir patikino, kad „niekuomet nebuvo noro“ neribotam laikui susaistyti JK su ES prekybos taisyklėmis.

Kitą savaitę planuojami susitikimai

M. Barnier sakė, kad kitą savaitę aptars galimybes su Didžiosios Britanijos „Brexit“ sekretoriumi Stephenu Barclay (Stivenu Barklėjumi) bei generaliniu atornėjumi Geoffrey Coxu.

Pasak šaltinio Briuselyje, šie susitikimai galbūt įvyks antradienį Belgijos sostinėje.

„Yra galimybė, kad britai (JK parlamentas) balsuotų iki kovo 12 d. su šiomis mūsų geros valios garantijomis. Nuo jų priklausys, ar jie vykdys savo pareigas“, – sakė M. Barnier.

Th. May tebesiekia pakeisti praėjusiais metais su ES sudarytą „Brexit“ susitarimą. Ji tikisi, kad po pakeitimų parlamentas iki kovo 12-osios patvirtins išstojimo sutartį.

Šią savaitę premjerė pažadėjo, kad jei susitarimas bus atmestas, įstatymų leidėjai kovo 13 dieną balsuos dėl to, ar palikti Bendriją be jokio susitarimo. Jei bus nepritarta ir šiai idėjai, tuomet kovo 14 dieną bus balsuojama dėl pasiūlymo prašyti ES atidėti „Brexit“.

Tačiau ES lyderiai perspėjo, kad bet kokį išstojimo datos nukėlimą lydėtų tam tikros sąlygos.

M. Barnier davė suprasti, kad trumpas termino atidėjimas galbūt būtų priimtinas.

Pasak derybininko, „Europos institucijos padarys viską, kas būtina, tačiau britai yra mums sakę, kad jiems reikės dviejų mėnesių ratifikuoti“ šį susitarimą.

„Tuomet reikėtų paprasto techninio atidėjimo,“ – sakė jis.

Didžioji Britanija dar nepateikė tokio prašymo, tačiau M. Barnier mano, kad likusios 27 ES narės „iš esmės neprieštarautų“ tokiam atidėjimui.

Derybininkas pridūrė, kad bet koks išstojimo termino pratęsimas „privalo padėti spręsti problemą, o ne tiesiog ją atidėti ir likti aklavietėje“.