Dešimčių po žeme įstrigusių kalnakasių balsų nebesigirdi
Su­nkius gel­bė­ji­mo dar­bus prie In­do­ne­zi­jo­je užg­riu­vu­sios ne­le­ga­lios auk­so ka­syk­los pri­žiū­rin­tis par­ei­gū­nas sa­kė, kad de­šim­čių po že­me įstri­gu­sių kal­na­ka­sių bal­sų ne­be­si­gir­di, bet pa­stan­gos juos pa­siek­ti šeš­ta­die­nį tę­sia­mos.

Atokiame Sulavesio salos rajone gelbėtojai karštligiškai ieškojo gyvųjų po antradienį vakare griūties sukeltos žemės nuošliaužos. Penktadienį buvo pradėtas naudoti ekskavatorius ir kol jis bei kita sunkioji technika dirba, gelbėtojai nebando patekti į kasyklos vidų, sakė Abdul Muinas Paputunganas.

Nuo penktadienio niekas nebuvo išgelbėtas iš užgriuvusios kasyklos stačiame kalno šlaite. Žuvusiųjų skaičius tebėra aštuoni, iki penktadienio buvo išgelbėta 20 žmonių. Pareigūnai mano, kad po žeme dar yra maždaug 30 kalnakasių.

„Nuo vakar negirdėjome balsų iš vidaus. Ketvirtą (gelbėjimo operacijos) dieną gyvybės ženklai išnyko, – sakė A. M. Paputunganas. – Bet mes vis tiek bandome juos išgelbėti, net jei šiuo metu atrodo, kad jie gali išgyventi tik per stebuklą.“

Pasak jo, ekskavatoriaus naudojimas yra rizikingas dalykas, nes gali susidaryti nauja nuošliauža, o pats ekskavatorius gali nuslysti į tarpeklį. Gelbėjimo operacijoje dalyvauja daugiau kaip 200 žmonių iš įvairių agentūrų.

Nelicencijuota kasykla įgriuvo dešimtims žmonių kasant auksą, dėl nestabilaus grunto staiga lūžus spyriams ir perdangos lentoms.

Indonezijoje yra daug nelicencijuotų aukso kasybos vietų, kuriose nesilaikoma beveik jokių saugos reikalavimų. Tokios kasyklos suteikia menką pragyvenimą tūkstančiams žmonių.