Delavare perimtas įtartinas siuntinys buvusiam JAV viceprezidentui Joe Bidenui
Įtar­ti­nas pa­ke­tas, ad­re­suo­tas bu­vu­siam JAV vi­cep­re­zi­den­tui Joe Bi­de­nui, ket­vir­ta­die­nį bu­vo ras­tas vie­na­me pa­što komp­lek­se De­la­va­ro vals­ti­jo­je, pra­ne­šė ša­lies ži­niask­lai­dai.

Televizija „NBC News“ nurodė, kad šis paketas panašus į mažiausiai devyni kitus siuntinius su sprogstamaisiais įtaisais, išsiųstus iškiliems JAV demokratų veikėjams, tarp jų – buvusiam prezidentui Barackui Obama ir buvusiai kandidatei į prezidentus Hillary Clinton.