Dėl šnipinėjimo Kinijai suimtas lenkas dalyvavo užtikrinant saugumą per popiežiaus vizitą
Len­ki­jo­je dėl šni­pi­nė­ji­mo Ki­ni­jai su­lai­ky­tas ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo eks­per­tas bend­ra­dar­bia­vo su ša­lies vy­riau­sy­be dėl sau­gu­mo prie­mo­nių per po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus vi­zi­tą 2016 me­tais, kai šim­tai tūks­tan­čių jau­nų žmo­nių at­vy­ko į ša­lį da­ly­vau­ti Pa­sau­lio jau­ni­mo die­no­se, ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė len­kų ra­di­jas.

Šnipinėjimu Kinijai kaltinamas Lenkijos pilietis Piotras D., valstybės institucijose užėmęs kelis su kibernetiniu saugumu susijusius postus, buvo sulaikytas praėjusią savaitę. Kartu su juo buvo suimtas kinas Wang Weijingas – dabar jau atleistas iš darbo Kinijos telekomunikacijų milžinės „Huawei“ pardavimų vadovas Lenkijoje. Jis taip pat kaltinamas šnipinėjimu.

Prokurorai nepateikia daugiau jokios informacijos, motyvuodami, kad byla yra įslaptinta.

Privati radijo stotis „RMF FM“ paskelbė iš Lenkijos ministro pirmininko kanceliarijos gautą komunikatą su informacija, kad Piotras D. priklausė komandai, kuri buvo atsakinga už kibernetinį saugumą per Pasaulio jaunimo dienas ir pontifiko vizitą. Tuo metu premjero poste dirbo Beata Szydlo iš valdančiosios dešiniojo sparno partijos „Įstatymas ir teisingumas“ (PiS).

Pranešime rašoma, kad vyras vadovavo valstybinio Elektroninių ryšių biuro patikrinimų departamentui ir be atlygio dalyvavo planuojant popiežiaus Pranciškaus vizitą.

Vyriausybė nurodė informavusi apie tą bendradarbiavimą už kovą su šnipinėjimu atsakingą Vidaus saugumo agentūrą, sulaikiusią Piotrą D.

Jungtinės Valstijos pastaruoju metu ragina savo sąjungininkes duomenų saugumo sumetimais nesinaudoti jokiais „Huawei“ – didžiausios pasaulyje telekomunikacijų įrangos gamintojos – produktais.

Po Piotro D. ir Wang Weijingo arešto „Huawei“ pranešė atleidusi pardavimų vadovą, nes jis esą kompanijai „užtraukė blogą reputaciją“.