Dėl pražūtingo gaisro prekybos centre atsistatydino Kemerovo gubernatorius
Il­ga­me­tis Ru­si­jos Ke­me­ro­vo sri­ties gu­ber­na­to­rius Ama­nas Tu­le­je­vas sek­ma­die­nį at­sis­ta­ty­di­no dėl pra­ėju­sią sa­vai­tę ki­lu­sio gais­ro vie­na­me šio Si­bi­ro mies­to pre­ky­bos cen­tre, nu­si­ne­šu­sio ma­žiau­siai 64, tarp jų 41 vai­ko, gy­vy­bes.

„Kemerovo srities gubernatorius Amanas Tulejevas įteikė Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui savo atsistatydinimo pareiškimą“, – pranešė jo atstovai.

A. Tulejevas, kuris šiam svarbiam anglių kasybos regionui vadovavo nuo 1997 metų, sakė, kad nebegali likti poste su „tokia sunkia našta“, ir pridūrė, kad jo atsistatydinimas yra „vienintelis teisingas pasirinkimas“.

V. Putinas pasirašė įsakymą dėl A. Tulejevo atsistatydinimo, pranešė Kremliaus spaudos tarnyba.

Įsakymu, kuris įsigaliojo pasirašymo dieną, prezidentas Kemerovo srities gubernatoriaus pareigas laikinai pavedė eiti vicegubernatoriui Sergejui Civiliovui.

Mažiausiai 64 žmonės, įskaitant 41 vaiką, žuvo per praėjusio sekmadienio gaisrą Kemerovo prekybos ir pramogų centre „Žiemos vyšnia“. Ši tragedija, per kurią kai kurie tėvai neteko visų savo vaikų, sukrėtė visą Rusiją.

Daugelis artimųjų netekusių gyventojų sako, kad žmonės žuvo dėl ugniagesių ir policijos, kuriems trūko būtinos įrangos ir įgūdžių, neveiklumo.

Pats A. Tulejevas buvo griežtai kritikuojamas už tai, kad pirmosiomis dienomis po tragedijos neapsilankė jos vietoje ir nesusitiko su įpykusiais giminaičiais.

V. Putinas iš pradžių atsisakė atleisti 73 metų gubernatorių, nors Kemerove vyko protestai – retas dalykas šiame mieste.

Pareigūnai sakė, kad buvo pažeista daug saugumo taisyklių, neveikė priešgaisrinio perspėjimo sistema, o darbuotojai nesilaikė nepaprastųjų situacijų procedūrų.