Dėl naujų sankcijų Rusijai kilo maištas viename „Kremliaus bokšte“
Per Vil­niu­je su­reng­to penk­to „Lais­vo­sios Ru­si­jos fo­ru­mo“ vie­ną iš dis­ku­si­jų bu­vo svars­to­ma apie nau­jas sank­ci­jas Ru­si­jai, kiek jos ga­li pa­da­ry­ti įta­kos. Ži­no­mas po­li­to­lo­gas ir pub­li­cis­tas And­re­jus Piont­kovs­kis ma­no, kad pa­ga­liau bai­gė­si Va­ka­rų „a­vi­nė­lių ty­lė­ji­mas“, ir da­bar Va­ka­rų sank­ci­jos bus dau­giau, nei vien fi­nan­si­nis smū­gis.

Pasak politologo, Rusijos opozicija metų metais ragino Vakarus kištis į vidaus reikalus – „bet ne Rusijos, gelbėk Dieve, bet į nuosavus – teisės aktų naudojimą kovojant su nusikalstamu būdu gautų lėšų plovimu – milžiniškų Rusijos viršūnėlės aktyvų atžvilgiu“.

A. Piontkovskio teigimu, kaip neseniai paaiškėjo per Nacionalinio ekonominių tyrimo biuro (tai nekomercinė JAV organizacija „National Bureau of Economic Research“ – red.), atliktą tyrimą, tokių išteklių apimtys JAV siekia trilijonus dolerių, o Didžiojoje Britanijojoje – apie pusė tos sumos.

„Kad tie resursai daugiau, nei kokie kiti, atitinka gautų nusikalstamu keliu apibrėžimą, yra paskelbta daugelyje ataskaitų ir analitinių tyrimų – Boriso Nemcovo, Kovos su korupcija fondo ir taip toliau“, – teigė politologas.

Politologo nuomone, tai nėra paprastas finansinis smūgis, praradimas kažkokių dešimčių ar šimtų milijardų dolerių. Tai egzistencinis smūgis per Rusijos kleptokratijos sistemą.

A. Piontkovskis pažymėjo, kad Vakarai puikiai tai žinojo, bet į Rusijos opozicijos raginimus nebuvo įsiklausoma. Tam esą buvo priežasčių: pirma, tie pinigai sukosi Vakarų ekonomikoje, antra, ten buvo laikoma, kad šie lobiai – trilijonų dolerių vertės aktyvai Kremlių daro Vakarų įkaitu tarptautinėje arenoje.

Tačiau politologas mano, kad atsitiko priešingai – Vakarai, tyliai bendrininkaudami apiplėšiant Rusijos žmones, tapo Kremliaus įkaitais.

„Net po Rusijos agresijos Ukrainoje, po pretenzijų dominuoti posovietinėje zonoje, kai buvo įvestos gana rimtos sankcijos tam tikriems Rusijos sektoriams, šios priemonės nebuvo taikomos Rusijos viršūnėlės aktyvams, – sakė A. Piontkovskis. – Tą „avinėlių tylėjimą“ po Solsberio įvykių pirma nutraukė Theresa May, pareiškusi, kad Didžioji Britanija yra ne vieta korumpuotų rusų aktyvams. Britų vyriausybės veiklos koncepciją detaliau išplėtė šios šalies užsienio reikalų ministras Borisas Johnsonas, pasakęs, Rusijos kleptokratų aktyvų įšaldymas ir areštas – ne politinis sprendimas, bet esamų teisės aktų taikymas.“

Politologo teigimu, šia dvasia pirmą kartą buvo imtasi priemonių per naujausią sankcijų, paskelbtų JAV finansų ministerijos, raundą balandžio 6 dieną.

„Situacija aplink Siriją, kai du neadekvatūs žmonės vienas prieš kitą mojuoja branduoliniais dalykais: vienas – „tvytuose“, kitas – animaciniuose filmukuose, mano nuomone, atitraukė ir pasaulio, ir mūsų šalies dėmesį nuo labiau fundamentalaus proceso. Tai pasikeitimai, kuriuos (Rusijoje) iššauks tos sankcijos“, – mano A. Piontkovskis.

Jis tikisi, kad Vakarai tęs tokio pobūdžio sankcijas.

Rusijos politologas ir publicistas Andrejus Piontkovskis. /Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka

Politologo nuomone, tai nėra paprastas finansinis smūgis, praradimas kažkokių dešimčių ar šimtų milijardų dolerių. Tai egzistencinis smūgis per Rusijos kleptokratijos sistemą. O ši kleptokratija apiplėšinėja Rusiją, grobį atiduoda pagal paveldėjimą, legitimuoja Vakaruose.

„Dabar galimybė per kelias kartas naudotis tuo, ką prisigrobė, kartu ir visais Vakarų teikiamais malonumais, užsidaro, – pabrėžė A. Piontkovskis. – O tai lems rimtus Rusijos valdančiosios viršūnėlės sukrėtimus.“

Politikos žinovas priminė, kad dėl naujų JAV sankcijų porcijos Rusijoje buvo dviejų koncepcijų reakcija. „Viena: rusiškojo verslo kapitonų protestas dėl beprecendenčio privačios nuosavybės teisės pažeidimo. Esą ją turėtų ginti visa Rusija, – teigė jis. – Kitą reakciją pavadinčiau vieno iš Kremliaus bokštų maištu. Tai tokių elito atstovų kaip Rusijos Federacijos generalinio prokuroro Jurijaus Čaikos ir Tyrimo komiteto pirmininko Aleksandro Bastrykino. J. Čaika pareiškė, kad tikisi, jog Didžioji Britanija civilizuotai taikys įstatymą dėl kriminalinių finansų. Civilizuotumą jis įsivaizduoja taip: „Nusikaltėlius galite palikti sau, o pinigus grąžinkite teisėtam šeimininkui – Rusijos vyriausybei, nes tai yra mūsų pinigai.“ Jį palaikė A. Bastrykinas: „Puiku, kad jų sąskaitas areštuoja ten, o ne čia.“ Ir savo stiliuje pridūrė: „Nesušaudo, ir ačiū Dievui.“

A. Piontkovskis mano, kad artimiausias laikas parodys, kuri pozicija ims viršų.