Dėl naujos dujų atakos Sirijoje susirėmė JAV ir Rusija
Jung­ti­nės Vals­ti­jos ir Ru­si­ja pir­ma­die­nį Jung­ti­nių Tau­tų Sau­gu­mo Ta­ry­bo­je su­si­rė­mė dėl Va­šing­to­no spau­di­mo pa­smerk­ti chlo­ro du­jų at­akas Si­ri­jo­je, per ku­rias pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis nu­ken­tė­jo daug žmo­nių, įskai­tant vai­kus.

JAV ambasadorė Nikki Haley Tarybai pasakė, kad yra „dešimčių aukų pateiktų akivaizdžių įrodymų“, patvirtinančių chloro atakas sukilėlių kontroliuojamoje Rytų Gutoje.

„Dabar turime pranešimų, kad (Basharo al) Assado režimas pastarosiomis savaitėmis daug kartų prieš savo žmones panaudojo chloro dujas, įskaitant dar vakar (sekmadienį)“ įvykdytą ataką, sakė N. Haley.

JAV pasiūlė Tarybai priimti pareiškimą, kuriuo būtų „griežčiausiais žodžiais“ pasmerkta, pasak pranešimų, vasario 1-osios chloro ataka Dumos mieste, per kurią buvo sužeista daugiau kaip 20 civilių, tarp jų – vaikų. Parengtą pareiškimo tekstą matė naujienų agentūra AFP.

Rusija atkirto, kad JAV vykdo „propagandos kampaniją“, siekdama neteisingai apkaltinti prezidentą B. Al Assadą cheminėmis atakomis.

„Mums visiškai aišku, kad tikslas yra iš esmės apkaltinti Sirijos vyriausybę cheminių ginklų naudojimu, kur kaltininkai nebuvo identifikuoti“, – sakė Rusijos ambasadorius Vasilijus Nebenzia.

Rusija pasiūlė pataisytą pareiškimo projektą, kuriame neminimos atakos Rytų Gutoje ir pabrėžiama, kad pranešimus reiktų „patikimai ir profesionaliai ištirti“, sakoma AFP matytame tekste.

Jungtinės Valstijos pakeitimus atmetė ir joks pareiškimas nebuvo priimtas, sakė diplomatai.

N. Haley kritikavo Rusiją už trukdymą priimti pareiškimą, kuris esąs „paprastas pasmerkimas, kad Sirijos vaikai dusinami chloro dujomis“.

Pranešimai apie tris chloro atakas

JAV parengtame pareiškimo tekste reiškiamas didelis susirūpinimas dėl pranešimų apie tris pastarųjų savaičių chloro atakas Rytų Gutoje ir pareiškiama, kad už cheminių ginklų panaudojimą atsakingi žmonės turi būti patraukti atsakomybėn.

Rusijos ambasadorius sakė, kad nors Maskva yra pasirengusi pasmerkti cheminių ginklų naudojimą, ji negali paremti pareiškimo projekto „jo dabartine forma“, nes jame kaltinamas Damaskas.

JAV Valstybės departamentas sakė, kad tai buvo šešta tokia ataka Sirijoje per pastarąsias 30 dienų.

„Saugodama Sirijos režimą nuo atsakomybės, Rusija nevykdė savo įsipareigojimų“, – sakoma atstovės Heather Nauert pareiškime.

„Visos (konflikto) šalys Sirijoje privalo nedviprasmiškai liautis naudoti cheminius ginklus. Sirijos žmonės kenčia; likusi pasaulio dalis žiūri“, – sakoma pareiškime.

Saugumo Taryba cheminių ginklų naudojimo Sirijoje susirinko aptarti Rusijai lapkričio mėnesį du kartus vetavus JT tiriamosios grupės atkūrimą skiriant jai užduotį identifikuoti už mirtinas dujų atakas atsakingus veikėjus.

Praėjusį mėnesį Rusija pateikė rezoliucijos projektą dėl naujo tyrimo, bet Vakarų diplomatai kėlė klausimus dėl siūlomos grupės nešališkumo.

„Tai nėra nešališkas mechanizmas. Tai būdas išbalinti naujausio tyrimo, kurį Rusija labai nori palaidoti, išvadas“, – Saugumo Tarybai sakė N. Haley.

Per ankstesnį, Rusijos vetuotą tyrimą buvo nustatyta, kad Sirijos pajėgos yra atsakingos už zarino ataką 2016 metų balandį, sukilėlių kontroliuojamame Chan Šeichūno mieste, per kurią žuvo dešimtys žmonių.

Tyrėjų grupė „Jungtinis tyrimų mechanizmas“ (JIM) taip pat nustatė, kad B. al Assado pajėgos 2014 ir 2015 metais per atakas prieš sukilėlių kontroliuojamus kaimus naudojo chlorą.

JIM taip pat nustatė, kad „Islamo valstybės“ (IS) džihadistai 2015 metais panaudojo ipritą.