Dėl migrantų antplūdžio ES suteiks skubią pagalbą Ispanijai
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja skirs Is­pa­ni­jai de­šim­tis mi­li­jo­nų eu­rų, kad pa­dė­tų su­sit­var­ky­ti su ne­tei­sė­tų mig­ran­tų, at­vyks­tan­čių iš Ma­ro­ko, di­dė­jan­čiu antp­lū­džiu, tre­čia­die­nį nu­ro­dė vie­nas Bend­ri­jos šal­ti­nis.

Socialistų vyriausybė, vadovaujama premjero Pedro Sanchezo, sekmadienį pareikalavo 30 mln. eurų iš ES fondo, kurio lėšos daugiausia skiriamos prieglobsčio prašytojų ir migracijos reikmėms, naujienų agentūrai AFP teigė šaltinis.

Anot minėto šaltinio, kadangi padėtis neatidėliotina, Ispanija pasirūpino, kad į jos prašymą būtų reaguota nedelsiant, nes šalies saugumo tarnybos ir apsaugos tinklas yra perkrauti.

Pagal atvykstančių migrantų skaičių Ispanija aplenkė Italiją, nes dėl Libijos valdžios institucijų vykdomos griežtos politikos migrantams tapo sunku pasiekti Italijos krantus.

Pasak Tarptautinės Migracijos Organizacijos, šiais metais į Ispaniją jūra atvyko beveik 23 tūkst. žmonių, dar 307 žuvo pakeliui. Šie skaičiai jau dabar yra didesni už visų 2017-ųjų metų rodiklius.

Graikija taip pat gaus naudos iš finansavimo, kurio Atėnai paprašė prieš mėnesį, kad būtų galima geriau valdyti atvykimus per sieną su Turkija.

Prieglobsčio ir migracijos fondą valdo Europos Komisija, aukščiausioji ES vykdomosios valdžios institucija. Šiuo metu jis disponuoja keliais šimtais milijonų eurų.

Europos Komisijos pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris trečiadienį aptarė šį iššūkį telefonu su ministru pirmininku P. Sanchezu, pridūrė šaltinis.

ES finansavimą taip pat planuojama suteikti Marokui, pastaruoju metu tapusiam migrantų, siekiančių patekti į Europą per Ispaniją, didžiausiu traukos centru.

Tačiau pranešime, su kuriuo susipažino AFP, J.-C. Junckeris perspėjo P. Sanchezą, kad dauguma Europos Bendrijos valstybių dar nepervedė lėšų pagalbos Afrikai fondui, todėl ištekliai Marokui kurį laiką bus riboti.