Dėl lavinų pavojaus uždarytas slidinėjimo kurortas Prancūzijoje
Ša­mo­ni sli­di­nė­ji­mo ku­ror­tas prie Monb­la­no kal­no an­tra­die­nį bu­vo už­da­ry­tas dėl, pa­sak par­ei­gū­nų, aukš­čiau­sio laips­nio la­vi­nų pa­vo­jaus.

Šamoni miesto interneto svetainė ir regiono valdžia pranešė, kad buvo uždarytas Montetso traukinių ir automobilių tunelis bei kiti svarbūs rajono keliai.

Pirmadienį pradėjus uždarinėti kelius, kai kurios slidinėjimo vietos Prancūzijos Alpėse liko atkirstos nuo išorinio pasaulio.

Wikipedia.org nuotrauka

Regione iš pradžių kelias savaites snigo, vėliau palijo, todėl sniego danga pasidarė sunki ir nestabili.