Dėl „Brexit“ susitarimo atsistatydina ministrai
Dėl Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pa­si­trau­ki­mo iš Eu­ro­pos Są­jun­gos su­tar­ties pro­jek­to at­sis­ta­ty­di­na jam ne­pri­ta­ran­tys mi­nis­trai. Tuo me­tu JK mi­nis­trė pir­mi­nin­kė The­re­sa May  bri­tų par­la­men­ta­rams par­eiš­kė, kad jei jie ne­pa­rems jos su­si­ta­ri­mo su Briu­se­liu pro­jek­to, iš­kils ga­li­my­bė, kad ša­lis iš Eu­ro­pos Są­jun­gos iš­stos be jo­kio su­si­ta­ri­mo ar­ba iš­vis ne­bus jo­kio „Bre­xit“.

„Galime pasirinkti išstoti be susitarimo, galime rizikuoti tuo, kad nebus išvis jokio „Brexit“, arba galime pasirinkti susivienyti ir paremti geriausią susitarimą, dėl kurio galima susiderėti“, – parlamentui pasakė Th. May.

Jai paminėjus „jokio „Brexit“ galimybę, kai kurie parlamentarai pritariamai šaukė.

Didžiosios Britanijos jaunesnioji „Brexit“ ministrė Suella Braverman tapo ketvirtuoju britų ministrų kabineto nariu, ketvirtadienį atsistatydinusiu dėl šalies išstojimo iš Europos Sąjungos susitarimo projekto.

Laiške ministrei pirmininkei Theresai May išreikšdama savo protestą S. Braverman rašė, kad Briuseliui padarytomis nuolaidomis „negerbiama žmonių valia“.

Kiek anksčiau apie pasitraukimą pranešė Didžiosios Britanijos darbo ir pensijų reikalų sekretorė Esther McVey.

„Susitarimu, kurį vakar pateikėte (ministrų) kabinetui, negerbiami referendumo rezultatai“, – atsistatydinimo laiške ministrei pirmininkei rašė E.McVey, viena uoliausių „Brexit“ šalininkų.

Pasak jos, susitarimo tekste pernelyg daug nuolaidų Europos Sąjungai, be to, jis „kelia grėsmę Jungtinės Karalystės vientisumui“.

„Susitarimu, kurį vakar pateikėte (ministrų) kabinetui, negerbiami referendumo rezultatai“, – atsistatydinimo laiške ministrei pirmininkei rašė E.McVey, viena uoliausių „Brexit“ šalininkų.

Pasak jos, susitarimo tekste pernelyg daug nuolaidų Europos Sąjungai, be to, jis „kelia grėsmę Jungtinės Karalystės vientisumui“.

Ketvirtadienio ryte pranešta apie Didžiosios Britanijos „Brexit“ sekretoriaus Dominico Raabo pasitraukimą, šiam pareiškus, kad jis „privalo atsistatydinti“ dėl pasiūlytos išstojimo iš Europos Sąjungos sutarties.

„Negaliu suderinti pasiūlytos sutarties terminų su pažadais, kuriuos davėme šaliai savo manifestu“, – sakoma per „Twitter“ paskelbtame D. Raabo atsistatydinimo rašte.

Sekretorius pridūrė esąs nusistatęs prieš neapibrėžtos trukmės „apsidraudžiamąjį planą“, turintį garantuoti, kad tarp Airijos Respublikos ir Jungtinei Karalystei priklausančios Šiaurės Airijos provincijos neatsirastų realios sienos. Pasak D. Raabo, ES turės „veto teisę mūsų galimybei pasitraukti“.

„Jokia demokratinė valstybė dar nėra pasirašiusi susipančioti tokiu plačiu režimu, primestu iš išorės, be jokios demokratinės priežiūros, kaip bus taikomi įstatymai, taip pat be galimybės nuspręsti pasitraukti iš šio susitarimo“, – rašė jis.

D. Raabo atsistatydinimas yra skaudus smūgis Th. May, vėliau ketvirtadienį turinčiai kreiptis į parlamentą dėl „Brexit“ sutarties projekto, kuriam ankstesnę dieną, po penkias valandas trukusių įtemptų debatų, „kolektyviai“ pritarė Jungtinės Karalystės vyriausybė.

Premjerei gali būti sunku įtikinti pakankamai įstatymų leidėjų pritarti susitarimui su Europos Sąjunga.

Kad pasiektų šį susitarimą, Th. May padarė kai kurių svarbių nuolaidų. Pavyzdžiui, numatoma, kad Britanija pereinamuoju laikotarpiu ir galbūt dar daug ilgiau liks susieta su ES muitų sąjunga.

Taip pat atsistatydino už Šiaurės Airijos reikalus atsakingas Didžiosios Britanijos jaunesnysis ministras Shaileshas Vara ketvirtadienį paskelbė atsistatydinantis dėl siūlomos „Brexit“ sutarties, nes ji esą neužtikrina, kad Jungtinė Karalystė bus „suvereni, nepriklausoma šalis“.

Per „Twitter“ paskelbtame pranešime apie atsistatydinimą Sh. Vera rašo, kad susitarimas, kuriam ankstesnę dieną „kolektyviai“ pritarė Britanijos vyriausybė, „palieka JK pusiaukelės name be jokios laiko ribos, kada pagaliau būsime suvereni valstybė“.