Daugiau nei 100 turkų „maištininkų“ kalės iki gyvos galvos
Vie­nas Tur­ki­jos teis­mas pir­ma­die­nį sky­rė lais­vės at­ėmi­mo iki gy­vos gal­vos baus­mes 104 įta­ria­mie­siems dėl jų vaid­mens ne­pa­vy­ku­sia­me 2016-ųjų per­vers­me prieš pre­zi­den­tą Re­ce­pą Tayyi­pą Er­do­ga­ną, pra­ne­šė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.

Buvusiems kariškiams vakarinės Izmyro provincijos teismas skyrė „pasunkintas įkalinimo iki gyvos galvos bausmes“ už „bandymą nuversti konstitucinę tvarką“, pranešė valstybinė Anatolijos naujienų agentūra.

Šios bausmės, pakeitusios Turkijoje mirties nuosprendžius, vykdomos griežtesnėmis sąlygomis nei įprastos kalėjimo iki gyvos galvos bausmės.

Iš viso dėl dalyvavimo nepavykusiame perversme teisiami 280 kariškių.

Tarp nuteistųjų yra ir buvęs oro pajėgų štabo vadas generolas leitenantas Hasanas Huseyinas Demiraslanas ir buvęs Egėjo kariuomenės štabo vadas generolas majoras Memduhas Hakbilenas.

Teismas skyrė 21 įtariamajam 20 metų kalėjimo bausmes už „pagalbą (pasikėsinant) nužudyti prezidentą“, o dar 31 teisiamajam skirtos laisvės atėmimo bausmės nuo pusaštuntų metų iki 10 metų ir šešių mėnesių už priklausymą ginkluotai teroro grupuotei, paskelbė Anatolijos naujienų agentūra.

Skelbiama, kad perversmo naktį norėta nužudyti R. T. Erdoganą, tuo metu su šeima atostogavusį Egėjo jūros Marmario kurorte. Prezidentas sakė, kad nuo mirties jį skyrė 15 minučių.

Nepavykęs perversmas pareikalavo daugiau kaip 240 gyvybių, skelbia Turkijos prezidentūra. Tą 2016-ųjų liepos naktį taip pat žuvo 24 perversmininkai.

Dar per 2 tūkst. žmonių buvo sužeisti.

Dėl mėginimo surengti perversmą Ankara kaltina JAV gyvenantį musulmonų pamokslininką Fethullah Guleną. Šiuos kaltinimus jis įnirtingai neigia.

Turkų pareigūnai tvirtina, kad F. Gulenas vadovauja teroristinei grupuotei, tačiau jo organizacija skelbia pasisakanti už taiką ir nuosaikų islamą.

Po nepavykusio perversmo per 50 tūkst. žmonių buvo areštuoti, o 140 tūkst. valstybės tarnautojų buvo atleisti ar nušalinti nuo pareigų dėl savo įtariamų ryšių su F. Gulenu ar kurdų kovotojais. Be to, iškart po nesėkmingo perversmo Turkijoje buvo įvesta nepaprastoji padėtis.

Dėl susidorojimo su įtariamais perversmo dalyviais Turkiją smarkiai kritikuoja ir nutraukti nepaprastąją padėtį ragina Ankaros sąjungininkės iš Vakarų bei aktyvistai.