Dar vienas smūgis palestiniečiams: JAV konsulatas sujungtas su ambasada Jeruzalėje
JAV spren­di­mas per­kel­ti dip­lo­ma­ti­nius kon­tak­tus su pa­les­ti­nie­čiais į že­mes­nį ly­gį įsi­ga­lio­ja pir­ma­die­nį, ofi­cia­liai pri­jun­gus kon­su­la­tą Je­ru­za­lė­je prie Ame­ri­kos am­ba­sa­dos Iz­rae­ly­je, pra­ne­šė Vals­ty­bės de­par­ta­men­tas.

„2019 metų kovo 4 dieną JAV generalinis konsulatas Jeruzalėje bus sujungtas su JAV ambasada Jeruzalėje ir liks viena diplomatinė atstovybė“, – rašoma žinybos išplatintame pranešime.

Šis konsulatas nuo praėjusio amžiaus dešimtojo dešimtmečio, kai buvo pasirašyti Oslo taikos susitarimai, veikė kaip de facto ambasada palestiniečiams.

JAV valstybės sekretorius Mike'as Pompeo sakė, kad sprendimas sujungti konsulatą ir ambasadą, paskelbtas pernai spalį, nereiškia, kad keisis ir politika. Anot sekretoriaus, šiuo žingsniu siekiama padidinti „veiksmingumą bei efektyvumą“.

Tačiau palestiniečių lyderiai šį sprendimą traktuoja kaip dar vieną prieš juos nukreiptą JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos žingsnį.

Palestiniečiai įšaldė kontaktus su D. Trumpo administracija po to, kai 2017-ųjų pabaigoje ji pripažino Jeruzalę žydų valstybės sostine.

„D. Trumpo administracija nusiteikusi nepalikti vietos jokioms abejonėms dėl savo priešiškumo Palestinos žmonių ir jų neatimamų teisių atžvilgiu bei nepagarbos tarptautinei teisei ir savo įsipareigojimams pagal įstatymus“, – sakė palestiniečių aukšto rango pareigūnė Hanan Ashrawi.