Dar vienas smūgis pabėgėlių įvaizdžiui Vokietijoje: išprievartavo ir nužudė
Ira­ke nak­tį bu­vo su­im­tas prie­globs­čio Vo­kie­ti­jo­je ne­ga­vęs ira­kie­tis, ku­ris yra įta­ria­mas vie­nos pa­aug­lės iš­prie­var­ta­vi­mu ir nu­žu­dy­mu šio­je ša­ly­je, penk­ta­die­nį pra­ne­šė Vo­kie­ti­jos val­džios par­ei­gū­nai. 20 me­tų Ali Bas­ha­rą, ku­ris įta­ria­mas iš­prie­var­ta­vęs ir nu­žu­dęs 14 –me­tę Su­ssan­ną Ma­rią Feld­man, „kur­dų par­ei­gū­nai su­ėmė šiau­ri­nia­me Ira­ke, ga­vę Vo­kie­ti­jos fe­de­ra­li­nės po­li­ci­jos pra­šy­mą“, pa­skel­bė Vo­kie­ti­jos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Hors­tas See­ho­fe­ris.

Įtariamąjį medžiojusiai Vokietijos policijai pripažinus, kad A. Basharas paspruko iš Vokietijos kartu su savo šeima, šalyje kilo didžiulis visuomenės nepasitenkinimas.

Irakiečiams pavyko išvykti iš Diuseldorfo oro uosto, nors jų pavardės asmens dokumentuose nesutapo su pavardėmis, nurodytomis lėktuvo bilietuose, informavo policijos pareigūnai. Pasak jų, keleivių tapatybė buvo tikrinama tik pagal nuotraukas jų dokumentuose.

Paaiškėjo, kad per mažiau nei trejus Vokietijoje praleistus metus A. Basharas ne kartą turėjo reikalų su policija ir dar prieš kelis mėnesius turėjo būti išsiųstas iš šalies.

„Vyriausybė turėtų maldauti Susannos tėvų atleidimo, – rašo populiariausias šalies dienraštis „Bild“. – Vienintelis už vaiko nužudymą blogesnis dalykas yra tai, kad vaiką nužudė nusikaltėlis, kurio neturėjo būti mūsų šalyje.“

„Tokie nusikaltimai kelia ypač didelį mūsų visuomenės nepasitenkinimą, nes jie yra kartus įrodymas, kad mūsų šalis nesugeba pakankamai kontroliuoti, kas gyvena tarp mūsų sienų“, – rašoma laikraštyje.

Kitas laikraštis „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ atkreipė dėmesį, kad „tokių atvejų iš pažiūros daugėja“.

„Laikas susimąstyti, kiek nukenčia pasitikėjimas vyriausybe, kai ją supa tiek daug nesąmonių“, – rašoma jame.

Paaiškėjus, kad S. M. Feldman ir jos motina yra žydų bendruomenės narės, Vokietijos žydų taryba paragino atlikti „greitą ir išsamų tyrimą“ bei griežtai nubausti šio nusikaltimo kaltininką.