Dar vienas smūgis Bažnyčiai: skandalinga Vokietijos statistika
Vo­kie­ti­jos žur­na­las „Spie­gel On­li­ne“ tre­čia­die­nį pra­ne­šė ga­vęs at­as­kai­tą apie ly­ti­nį iš­nau­do­ji­mą ša­lies Ka­ta­li­kų Baž­ny­čio­je su ap­ra­šy­tais 3 677 to­kio dva­si­nin­kų vyk­dy­to iš­nau­do­ji­mo at­ve­jais, įvy­ku­siais nuo 1946 iki 2014 me­tų.

Vokietijos vyskupų konferencijos užsakytoje ir trijų universitetų parengtoje ataskaitoje teigiama, jog daugiau kaip pusė aukų buvo 13 metų ar jaunesni vaikai ir kad dauguma nukentėjusiųjų yra berniukai. Kas šeštas atvejis yra susijęs su išžaginimu, rašė žurnalas.

Nurodoma, kad lytinį išnaudojimą vykdė mažiausiai 1 670 kunigų.

Vokietijos vyskupų konferencija kol kas nekomentavo, bet nurodė rengianti atsakymą.

Katalikų Bažnyčią dvasininkų vykdomas lytinis išnaudojimas persekioja ištisus dešimtmečius.

Anksčiau šiais metais tyrimas Jungtinėse Valstijose atskleidė, kad Pensilvanijoje maždaug 300 katalikų kunigų lytinį išnaudojimą patyrė daugiau kaip tūkstantis vaikų.

Popiežius šaukia vyskupus į pasitaimą dėl lytinio išnaudojimo prevencijos

Popiežius Pranciškus pakvietė viso pasaulio vyskupų konferencijų pirmininkus vasarį susitikti aptarti, kaip būtų galima užkirsti kelią lytiniam išnaudojimui Katalikų Bažnyčioje ir apsaugoti vaikus.

Tokį popiežiaus sprendimą trečiadienį paskelbė jo patarėjai kardinolai, ilgalaikiam lytinio išnaudojimo ir jo slėpimo skandalui galiausiai apėmus ir Pranciškaus pontifikatą.

Vasario 21–24 dienomis vyksiantis susitikimas laikomas pirmuoju tokiu renginiu, liudijantis, kad Bažnyčios vadovai supranta, jog išnaudojimas yra pasaulio, o ne tik Vakarų, problema, kaip jau kurį laiką tikina daugelis Bažnyčios lyderių.

Pranciškus taip pat neseniai sulaukė rimtų kaltinimų, kad jis esą reabilitavo vieną įtakingą amerikiečių kardinolą, už nubaustą ankstesnio popiežiaus Benedikto XVI už suaugusių seminaristų tvirkinimą ir prievartavimą.