Danijos imigracijos ir integracijos ministrė įspėja apie Ramadano „pavojingumą“
Vie­na da­nų mi­nis­trė, gar­sė­jan­ti sa­vo griež­tu po­žiū­riu į im­ig­ra­ci­ją, pir­ma­die­nį par­agi­no mu­sul­mo­nus pa­siim­ti at­os­to­gų Ra­ma­da­no pa­snin­ko me­tu ir pri­dū­rė, kad šis pa­pro­tys yra „pa­vo­jin­gas mums vi­siems“.

Savo komentarus imigracijos ir integracijos ministrė Inger Stojberg, centro dešinės Liberalų partijos narė, išsakė praėjusią savaitę prasidėjus šventajam Ramadano mėnesiui, per kurį viso pasaulio musulmonai laikosi pasninko nuo aušros iki sutemų.

„Įdomu, ar religinis įsakas, liepiantis laikytis 1 400 metų senumo islamo ramsčio, suderinamas su visuomene ir darbo rinka, kurią 2018-aisiais turime Danijoje“.

„Norėčiau paraginti musulmonus pasiimti atostogų per Ramadano mėnesį, kad likusi Danijos visuomenė nesulauktų neigiamų pasekmių“ – bulvarinio stiliaus laikraščio BT rubrikoje parašė I. Stojberg.

„Įdomu, ar religinis įsakas, liepiantis laikytis 1 400 metų senumo islamo ramsčio, suderinamas su visuomene ir darbo rinka, kurią 2018-aisiais turime Danijoje“, – pridūrė ji.

Ministrė pareiškė nuogąstaujanti, jog pasninkavimas gali atsiliepti žmonių „saugumui ir produktyvumui“. Kaip pavyzdį ji pateikė autobusų vairuotojus, kurie „nevalgo ir negeria daugiau nei 10 valandų“.

„Tai gali kelti pavojų mums visiems“, – teigė I. Stojberg.

Pernai ministrė jau sukėlė pasipiktinimą paskelbusi nuotrauką, kurioje ji laiko tortą ir švenčia Danijos 50-o imigracijos įstatymo priėmimą.

Vienas griežčiausių tokių įstatymų įsigaliojo 2016-aisiais ir leido policijai konfiskuoti pabėgėlių vertybes. Vis dėlto vėliau iš konfiskuotinų daiktų sąrašo buvo išbraukti vestuvių ir sužadėtuvių žiedai, kilus tarptautiniam skandalui ir kritikams pradėjus lyginti tokią politiką su nacistinės Vokietijos veiksmais.

Taip pat sulaukė kritikos I. Stojberg sprendimas 2015-aisiais išleisti Libano laikraščiuose virtinę skelbimų, įspėjančių galimus migrantus apie sunkumus, su kuriais Danijoje susiduria prieglobsčio prašytojai.

Pastaruosius 15 metų šalis palaipsniui griežtino savo imigracijos politiką, o valdantieji tvirtina, kad atvykėliai turi susipažinti su Danijos papročiais bei mokėti danų kalbą, kad įsilietų į darbo rinką.