Danijoje dėvėti nikabus ir burkas – draudžiama
Nau­jo­jo tre­čia­die­nį įsi­ga­lio­jan­čio įsta­ty­mo, drau­džian­čio dė­vė­ti vei­dą den­gian­čius dra­bu­žius, įskai­tant ir is­la­mą iš­pa­žįs­tan­čių mo­te­rų ska­ras, pa­vyz­džiui, ni­ka­bus ir bur­kas, ša­li­nin­kai ir opo­nen­tai pra­de­da žo­di­nę ko­vą.

Marcusas Knuthas iš valdančiosios partijos „Venstre“ teigia, kad konservatyvių musulmonių apdarai atrodo „labai slegiančiai“.

Sasha Andersen iš „Party Rebels“ aktyvistų grupės vėliau šiandien planuoja demonstraciją prieš trečiadienį įsigaliojantį „diskriminacinį“ įstatymą, „nukreiptą prieš tam tikrą žmonių grupę“.

Kitos Europos šalys taiko panašius draudimus teigdamos, jog jie nėra taikomi tam tikrų religijų išpažinėjams ir nedraudžia skarelių, turbanų bei kipų.

Įstatymas, visuomenės dažnai pavadinamas „burkos draudimu“, iš tiesų labiausiai taikomas šiuos rūbus bei nikabus nešiojančioms moterims. Danijoje tik kelios musulmonės dėvi visą veidą dengiančius apdangalus.