Danija pristatė Latvijai oro gynybos raketų sistemas „Stinger“
Lat­vi­ja penk­ta­die­nį ga­vo vi­sas iš Da­ni­jos įsi­gy­tas oro erd­vės gy­ny­bos ra­ke­tų sis­te­mas „Stin­ger“, nau­jie­nų agen­tū­rai BNS pra­ne­šė Gy­ny­bos mi­nis­te­ri­ja.

„Dabar esame istoriniame etape, kai Latvija gauna iš sąjungininkų įvairios ginkluotės, atliekančios svarbų vaidmenį stiprinant gynybos pajėgumus. Danijos pristatyta raketų sistema „Stinger“ atveria naujų galimybių ginant mūsų valstybė“, – pareiškė gynybos ministras Raimondas Bergmanis.

Kompleksas „Stinger“ susideda iš oro erdvės gynybos raketų ir jų paleidimo platformų.

Šia ginkluote bus aprūpintos Latvijos taktinės savanorių pajėgos, mechanizuotoji pėstininkų brigada ir karinės oro pajėgos.

2018-ųjų rugpjūtį latvių kariškiai Suomijoje buvo apmokyti valdyti sistemas „Stinger“.