Danija planuoja izoliuoti dalį migrantų
Ko­pen­ha­ga nu­spren­dė ap­gy­ven­din­ti kai ku­riuos prie­globs­čio pra­šy­to­jus ma­žo­je, at­okio­je sa­lo­je, esan­čio­je ša­lies pie­try­čiuo­se. Tai ti­krai ne pa­ti ma­lo­niau­sia vie­ta. Ten šiuo me­tu įsi­kū­ru­si Da­ni­jos tech­ni­kos uni­ver­si­te­to Ve­te­ri­na­ri­jos ins­ti­tu­to la­bo­ra­to­ri­ja, ty­ri­nė­jan­ti už­kre­čia­mą­sias gy­vū­nų li­gas. Vei­kiau­siai daug pa­sa­ko ir į šią vie­tą plau­kio­jan­čio kel­to pa­va­di­ni­mas – „Vi­ru­sas“.

Danija visuomet buvo viena tų šalių, kurios labiausiai gynė pabėgėlių teises, bet pastaraisiais metais gana aktyviai siekia juos atgrasyti. „Prieglobsčio prašytojai nėra čia laukiami ir jie tai jaučia“, – rašė feisbuke imigracijos ministrė Inger Stojberg.

Planuojama, kad migrantai saloje bus apgyvendinti iki 2021 metų.

Prieš keletą dienų šalies centro dešiniųjų vyriausybė pranešė apie susitarimą apgyvendinti Lindholmo saloje maždaug 100 žmonių. Ten pirmiausia keliaus smulkių nusikaltimų padarę užsieniečiai, kurių prieglobsčio prašymai buvo atmesti, bet jie dėl tam tikrų priežasčių negali būti išsiųsti į gimtinę. Anot finansų ministro Kristiano Jenseno, tai leis geriau kontroliuoti šiuos asmenis.

Baltijos jūroje esanti 0,069 kv. km ploto sala nutolusi nuo Danijos krantų apytikriai per 3 kilometrus. Keltai čia plaukioja palyginti retai. Teigiama, kad žmonių judėjimo laisvė nebus varžoma, bet jie privalės nakčiai sugrįžti į saloje įrengtą centrą. Jei to nepadarys – grės kalėjimas.

„Sieksime dar labiau apriboti keltų kursavimą į šią salą. Stengsimės, kad tvarkaraštis būtų nepatogus, o kelionė – brangi“, – teigė populistinės Danijos liaudies partijos atstovas Martinas Henriksenas.

Planuojama, kad migrantai saloje bus apgyvendinti iki 2021 metų. Centrui steigti numatyta skirti apie 100 mln. eurų. Juo rūpinsis Danijos kalėjimų ir probacijos tarnyba. Čia visą parą budės policininkai.

Motyvacija išvykti

Danijos žmogaus teisių instituto direktoriaus pavaduotoja Louise Holck nurodė, kad jos organizacija „labai atidžiai“ stebės valdžios veiksmus dėl galimų tarptautinių įsipareigojimų pažeidimų.

Anot teisės ekspertų, dar anksti pasakyti, ar Lindholmo salos projektas pažeidžia tarptautines konvencijas dėl žmogaus teisių. Tačiau nepakeliamos gyvenimo sąlygos ir baimė būti izoliuotiems motyvuos žmones išvykti.

Susitarimas perkelti kai kuriuos užsieniečius į atokią salą buvo pasiektas vykstant deryboms dėl kitų metų biudžeto. Kiekvienais metais Danijos liaudies partija reikalauja apribojimų imigrantams ar pabėgėliams mainais į balsus dėl biudžeto.

Buvusi imigracijos ministrė Birthe Ronn Hornbech vadino salos projektą siaubinga klaida. Ji sakė, kad tai daugmaž tas pats, kas žaidžiant futbolą įsimušti sau į vartus. „Nieko gero šis pasiūlymas neduos“, – rašė ji viename šalies laikraštyje.

Du trečdaliai migrantų, gyvenančių Danijoje, kilę iš Afganistano, Sirijos, Irako ir Somalio. / local.dk nuotrauka

Opozicijos politikai taip pat kritikavo šį planą. Anot žaliųjų partijos „Alternatyva“ nario Uffe Elbaeko, toks projektas yra nehumaniškas. Socialliberalas Mortenas Ostergaardas teigė, kad tai kelia nerimą netoliese esančio Vordingborgo (administracinio centro, kuriam priklauso sala) gyventojams.

Nesistengs integruoti

2015–2016 metais į Daniją atvyko apie 30 tūkst. prieglobsčio prašytojų. Parlamentas tada balsavo dėl ypač prieštaringo pasiūlymo konfiskuoti prieglobsčio prašytojų turimus vertingus daiktus ir pinigus, kuriais vėliau būtų padengiamas jų išlaikymas.

Griežtos priemonės atgrasino kai kuriuos žmones vykti į Daniją. Štai pernai prašymus suteikti prieglobstį pateikė 3,5 tūkst. asmenų. Pastebima, kad 2015 metais kreipėsi daugiausia sirai, iraniečiai, afganistaniečiai. O šiemet tarp atvykėlių daugiausia yra Sirijos, Sakartvelo ir Maroko piliečiai.

Daugelis užsieniečių negali būti išsiųsti, nes neturi pilietybės, gimtojoje šalyje gresia susidorojimas arba paprasčiausiai valstybė atsisako juos priimti. Tokių žmonių Danijoje yra šimtai. Kai kurie jų šalyje jau yra daugiau nei dešimtmetį, nepaisydami nuolat blogėjančių gyvenimo sąlygų.

Šiuo metu prieglobsčio negavę asmenys, kurie negali būti deportuoti, apgyvendinami specialiuose centruose ir kasdien gauna po keletą eurų kišenpinigių. Jie šių pinigų netenka, jei atsisako bendradarbiauti su įvairiomis institucijomis.

Kaip rodo žmogaus teisių gynimo grupės „Helsinkio piliečių asamblėja“ atlikta studija, sąlygos deportacijos centruose primena gyvenimą kalėjime. Praėjusį mėnesį premjeras Larsas Lokke Rasmussenas sakė, kad vyriausybė nesistengs integruoti atvykėlių į visuomenę. „Nelengva paprašyti šeimų vykti namo, jei jos čia jau įsikūrė“, – aiškino jis.

Nepalankūs įstatymai

Dabartinė šalies vyriausybė yra žadėjusi atsikratyti prieglobsčio prašytojų ar bent jau paversti jų gyvenimą nepakenčiamu. Pavyzdžiui, šią vasarą Danijoje buvo įvestas draudimas slėpti veidus. Jis labiausiai palietė musulmones, dėvinčias burkas. Už šio įstatymo nesilaikymą numatyta 1 tūkst. kronų (maždaug 135 eurų) bauda.

Anot įstatymo autorių, šis musulmoniškas apdangalas nėra daniškas. Marcusas Knuthas iš valdančiosios partijos „Venstre“ teigė, kad konservatyvių musulmonių apdarai veikia labai slegiančiai. Kai kam šis draudimas atrodo absurdiškas, mat šalyje musulmonių, dėvinčių visą veidą dengiančius apdangalus, yra nedaug.

Parlamentas šį mėnesį turėtų priimti dar vieną kai kuriems svetimšaliams nepalankų įstatymą. Jis nurodo, kad imigrantas, norintis gauti šalies pilietybę, privalo per ceremoniją paspausti pareigūnams rankas. Kai kurie musulmonai tvirtina negalį atlikti šio veiksmo su priešingos lyties atstovu. Tuo metu vyriausybė teigia, kad rankos paspaudimas yra „daniška vertybė“.

„Tai būdas parodyti pagarbą vienas kitam šioje valstybėje. Dėl to rankos paspaudimas turėtų būti visiškai natūrali tokios ceremonijos dalis“, – aiškino imigracijos ministrė I. Stojberg. Ceremonijos dalyviai taip pat turi pasirašyti pasižadėjimą gerbti daniškas vertybes ir šalies kultūrą.

87 proc. Danijoje gyvenančių žmonių yra danų kilmės, kiti – migrantai arba jų palikuonys. Du trečdaliai migrantų, gyvenančių Danijoje, kilę iš Afganistano, Sirijos, Irako ir Somalio.