Danija išves savo specialiąsias pajėgas iš Irako
NA­TO na­rė Da­ni­ja ket­vir­ta­die­nį pa­skel­bė iš­ve­sian­ti sa­vo spe­cia­lią­sias pa­jė­gas iš Ira­ko, da­ly­va­vu­sias JAV va­do­vau­ja­mos koa­li­ci­jos ko­vo­je su dži­ha­dis­tų gru­puo­te „Is­la­mo vals­ty­bė“ (IS).

„Dabar pasiekėme tašką, kai galime pradėti išvesti savo specialiąsias pajėgas, nes (IS) nebekontroliuoja didelių teritorijų Irake“, – sakoma užsienio ministro Anderso Samuelseno pareiškime.