Danija išsiunčia du „Huawei“ darbuotojus
Da­ni­ja nu­ro­dė iš ša­lies iš­siųs­ti du Ki­ni­jos te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų mil­ži­nės „Hua­wei“ dar­buo­to­jus dėl ne­tvar­kin­gų lei­di­mų nuo­lat gy­ven­ti ir dirb­ti ša­ly­je, pir­ma­die­nį pra­ne­šė Ko­pen­ha­gos po­li­ci­ja.

„Ketvirtadienį Kopenhagos policija atliko įprastinį nuolatinio gyvenimo ir darbo leidimų patikrinimą“ bendrovės „Huawei“ biure, informavo šaltinis Kopenhagos policijoje naujienų agentūrą AFP.

„Dviem atvejais žmonės neturėjo tvarkingų dokumentų“, – sakė jis.

Pasak šaltinio, šiems darbuotojams, kurių pavardės neskelbiamos, nurodyta išvykti iš šalies.

„Huawei“, kurią įkūrė buvęs Kinijos armijos inžinierius Ren Zhengfei, dėl mažesnių kainų pamažu tapo pirmaujančia būtiniausios mobiliųjų tinklų įrangos tiekėja, visų pirma besivystančiose rinkose.

Dėl siūlomos pažangios 5G ryšio tinklų įrangos bendrovė įsiskverbė ir į išsivysčiusias rinkas.

Tačiau vis daugiau Vakarų valstybių „Huawei“ atgręžia nugarą, baimindamosi, kad bendrovės įranga gali tapti Pekino saugumiečių Trojos arkliu, nes pagal Kinijos įstatymus reikalaujama, kad šalies bendrovės bendradarbiautų su žvalgybos tarnybomis.

Pati „Huawei“ griežtai neigia, kad jos įranga galėtų būti naudojama šnipinėjimui.

Kopenhagos policija taip pat nurodė, kad dviejų „Huawei“ darbuotojų išsiuntimas nėra susijęs su tariamu šnipinėjimu.