Danija gali blokuoti „Nord Stream 2“ projektą
Da­ni­jos prem­je­ras Lar­sas Lek­ke Ras­mus­se­nas par­eiš­kė, kad ša­lis ga­li pri­im­ti įsta­ty­mą, ku­ris leis­tų stab­dy­ti ar­ba ati­dė­ti Ru­si­jos du­jo­tie­kio „Nord Stream 2“ įgy­ven­di­ni­mą.

Apie tai jis pareiškė vakar vykusioje bendroje su Ukrainos premjeru Volodimiru Hroismanu spaudos konferencijoje.

„Aš pateikiau parlamentui įstatymo projektą, kuris mums leistų atsižvelgti į saugumo ir užsienio politikos veiksnius, nagrinėjant standartines paraiškas ir tai mus įgalins blokuoti arba atidėti šį projektą, remiantis teisiniais pagrindais“, – sakė Larsas Lekke Rasmussenas.

Danijos premjeras taip pat pareiškė, kad šis klausimas turėtų būti svarstomas europiniu mastu ir paragino rimtai analizuoti galimas grėsmes.

Volodimiras Hroismanas teigė, kad dujotiekio „Nord Stream 2“ projektas kelia grėsmę Ukrainai ir yra naujos rūšies hibridinis ginklas, pavojingas visoms valstybėms – dujų vartotojoms.