Damasko režimas bombarduoja Rytų Gutą ir po paliaubų paskelbimo
Jung­ti­nių Tau­tų Sau­gu­mo Ta­ry­bai par­ei­ka­la­vus „ne­del­siant“ pa­skelb­ti pa­liau­bas su­ki­lė­lių kon­tro­liuo­ja­ma­me Si­ri­jos Ry­tų Gu­tos ank­la­ve sek­ma­die­nį re­gio­ne tę­sė­si Da­mas­ko re­ži­mo pa­jė­gų ants­kry­džiai, pra­ne­šė pa­dė­tį ša­ly­je ste­bin­ti or­ga­ni­za­ci­ja.

Sekmadienio rytą antskrydžiai buvo surengti mažiausiai trijose vietose Rytų Gutoje; dukart smogta teritorijai netoli Dumos miesto, nurodė padėtį Sirijoje stebinti nevyriausybinė organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR). Apie sužeistuosius per šias atakas nepranešama.

Įnirtingą Rytų Gutos – sukilėlių bastiono, kuriame gyvena maždaug 400 tūkst. žmonių, – bombardavimo kampaniją režimo pajėgos pradėjo praėjusį sekmadienį; nuo to laiko žuvo mažiausiai 519 žmonių, dar šimtai sužeista, pranešė SOHR.

JT Saugumo Taryba šeštadienį vienbalsiai pareikalavo karo nualintame regione paskelbti 30 parų paliaubas, kad būtų galima pristatyti ten humanitarinės pagalbos ir išgabenti sužeistuosius. Vis dėlto rezoliucijoje nenurodoma, kada įsigalioja ugnies nutraukimas; dokumente teigiama, kad paliaubos turi prasidėti „nedelsiant“.

SOHR direktorius Rami Abdel Rahmanas sakė, kad pietinėje Rytų Gutos dalyje vyksta susirėmimai tarp režimo pajėgų ir sukilėlių grupuotės „Jaish al Islam“ („Islamo kariauna“).

Naujienų agentūros AFP korespondentas Dumoje sakė girdėjęs antskrydžių ir artilerijos ugnies garsus.