Dalis Siriją paliekančių amerikiečių karių bus permesti į Iraką.
Si­ri­jos pie­tuo­se ga­li ne­apib­rėž­tam lai­kui pa­si­lik­ti da­lis ame­ri­kie­čių kon­tin­gen­to, ne­pai­sant Va­šing­to­no pa­skelb­tų pla­nų jį iš­ves­ti, šeš­ta­die­nį pa­skel­bė te­le­vi­zi­ja NBC rem­da­ma­si vie­nu aukš­to ran­go JAV ad­mi­nis­tra­ci­jos par­ei­gū­nu.

Anot televizijos, šis vyriausybės atstovas lydi JAV prezidento patarėją nacionalinio saugumo klausimais Johną Boltoną, keliaujantį po Artimųjų Rytų šalis ir aiškinantį Vašingtono sąjungininkams JAV politikos pakeitimus regiono atžvilgiu.

NBC šaltinio teigimu, nors Vašingtonas kol kas neturi tikslių pajėgų išvedimo terminų, administracija mano, jog likusios džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IS) pozicijos Sirijoje bus sunaikintos artimiausiomis savaitėmis.

Jis paaiškino, kad dalis Siriją paliekančių amerikiečių karių bus permesti į Iraką.

J. Boltonas savo ruožtu ketina aptarti su Izraelio valdžia JAV planus palikti kariškių vienoje bazėje Sirijos pietiniame Tanfos rajone.

NBC primena, kad ta amerikiečių karinė bazė yra strategiškai svarbioje vietovėje ir atlieka reikšmingą vaidmenį varžant Irano įtaką regione.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas gruodžio pabaigoje paskelbė nusprendęs grąžinti namo Sirijoje esančius amerikiečių kariškius, nes jų užduotis – sunaikinti IS – esą yra įvykdyta.