Dalai Lama: „Europa priklauso europiečiams“
Ti­be­to dva­si­nis ly­de­ris Da­lai La­ma tre­čia­die­nį par­eiš­kė, kad „Eu­ro­pa pri­klau­so eu­ro­pie­čiams“, o pa­bė­gė­liai tu­rė­tų su­grįž­ti į sa­vo gim­tą­sias ša­lis, kad jas at­sta­ty­tų.

Per spaudos konferenciją trečiame pagal dydį Švedijos mieste Malmėje, kur gyvena didelė imigrantų bendruomenė, 1989 metų Nobelio taikos premijos laureatas sakė, kad Europa yra „morališkai atsakinga“ už pagalbą „pabėgėliui, kurio gyvybei tikrai gresia pavojus“.

„Priimkite juos, padėkite jiems, išmokykite juos... bet galiausiai jie turi vystyti savo šalį, – sakė 83 metų tibetietis, kuriam pačiam teko bėgti iš Lhasos, kai į regioną malšinti sukilimo įsiveržė Kinijos kariai.

„Manau, kad Europa priklauso europiečiams“, – sakė jis.

Pasak Dalai Lamos, europiečiai turi aiškiai pasakyti pabėgėliams, kad „jie turi galiausiai atstatyti savo šalį“.

Milijonų budistų pasaulyje gerbiamas Dalai Lama kalbėjo praėjus trims dienoms po to, kai kraštutinė dešinioji populistinė Švedijos demokratų partija puikiai pasirodė sekmadienį vykusiuose visuotiniuose rinkimuose.

Švedijoje, kuri 2015 metais pirmavo Europoje pagal didžiausią vienam gyventojui tenkantį priimtų pabėgėlių skaičių, ši partija užėmė trečią vietą, pirmą ir antrą vietas užleidusi Švedijos ministro pirmininko Stefano Lofveno socialdemokratams bei opozicijoje esančiai Nuosaikiųjų partijai.