Dabartinė „Brexit“ sutartis yra kompromisas, sako Berlynas
Vo­kie­ti­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Hei­ko Maa­sas sek­ma­die­nį par­agi­no Di­džią­ją Bri­ta­ni­ją pa­teik­ti „aiš­kių siū­ly­mų“, ku­rie leis­tų iš­veng­ti chao­tiš­ko ša­lies iš­sto­ji­mo iš Eu­ro­pos Są­jun­gos.

Jo teigimu, ES laikosi pozicijos, jog britų parlamentarų atmestas „Brexit“ susitarimas „jau yra kompromisinis“, ypač kalbant apie Šiaurės Arijos sieną.

Britanija turi palikti bloką kovo 29 dieną – su sutartimi dėl būsimų santykių ar be jos. JK įstatymų leidėjai praėjusią savaitę pavedė vyriausybei pataisyti kai kurias susitarimo dalis, nors ES tvirtina, kad pakartotinų derybų šiuo klausimu nebus.

Viena pagrindinių „Brexit“ dilemų yra tai, kaip išsaugoti atvirą Britanijai priklausančios Šiaurės Airijos ir ES narės Arijos Respublikos sieną.

Vokiečių laikraščių grupei „Funke“ H. Maasas sakė, kad „mums reikalingi aiškūs Londono siūlymai“. Jis atmetė pareiškimus, jog ES pozicija šiuo klausimu didina riziką, kad JK pasitrauks be susitarimo.

„Jei britai nori išvengti nevaldomo „Brexit“, mes savo siūlymą pateikėme. Suderėjome sąžiningą „Brexit“ susitarimą“, – tvirtino Vokietijos diplomatijos vadovas.