D. Trumpas: vyriausybės uždarymas gali tęstis „ilgai“
JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas tre­čia­die­nį pers­pė­jo, kad fe­de­ra­li­nė vy­riau­sy­bė grei­tu me­tu ga­li ir ne­at­si­da­ry­ti, nes jis tvir­tai te­be­rei­ka­lau­ja ke­lių mi­li­jar­dų do­le­rių sie­nai pa­sie­ny­je su Mek­si­ka sta­ty­ti.

12-ąją vyriausybės uždarymo dieną kreipęsis į administraciją D. Trumpas perspėjo, kad „gali praeiti daug laiko“, kol nesutarimai bus išspręsti.

„Tai pernelyg svarbus dalykas, kad nuo jo nusigręžčiau“, – pareiškė prezidentas. Kiek vėliau jis turi susitikti su demokratų ir respublikonų kongresmenais.

„5,6 mlrd. (dolerių) yra labai maža suma, o mes kalbame apie nacionalinį saugumą, – pridūrė D. Trumpas. – Manau, kad šios šalies žmonės mano, jog esu teisus.“

Gruodžio 22 dieną apie ketvirtadalis federalinės JAV vyriausybės įstaigų sustabdė darbą Kongresui ir prezidentui nepavykus sutarti dėl Jungtinių Valstijų ir Meksikos pasienyje turinčios iškilti sienos finansavimo.