D. Trumpas sako gavęs „puikų“ laišką iš Šiaurės Korėjos lyderio
JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas tre­čia­die­nį par­eiš­kė ga­vęs „pui­kų laiš­ką“ iš Šiau­rės Ko­rė­jos ly­de­rio Kim Jong Uno, nors pa­sta­ra­sis kiek anks­čiau pers­pė­jo, kad Pchen­ja­nas ga­li pa­keis­ti sa­vo po­žiū­rį į de­ry­bas dėl bran­duo­li­nio nu­si­gink­la­vi­mo, jei Va­šing­to­nas ne­pa­nai­kins sank­ci­jų.

„Ką tik gavau puikų laišką iš Kim Jong Uno“, – per administracijos posėdį pareiškė JAV vadovas. Jis pakartojo, kad tikisi surengti antrąjį savo susitikimą su Šiaurės Korėjos lyderiu.

„Tikrai užmezgėme labai gerus santykius, – teigė D. Trumpas. – Tikriausiai surengsime dar vieną susitikimą.“

Abu lyderiai birželio mėnesį Singapūre surengė beprecedentį viršūnių susitikimą, kuris sulaukė didelio pasaulio žiniasklaidos dėmesio. Singapūre jie pasirašė aptakiai suformuluotą pasižadėjimą, kad Korėjos pusiasalis turi būti denuklearizuotas.

Tačiau procesas vėliau įstrigo, Pchenjanui ir Vašingtonui nesutariant, ką konkrečiai reiškia šis įsipareigojimas.

Šiaurės Korėja reikalauja, kad būtų sušvelnintos jai taikomos sankcijos, įvestos už branduolinių ginklų ir balistinių raketų programų plėtrą. Pchenjanas taip pat smerkė „gangsteriškus“ JAV reikalavimus, kad šalis atsisakytų savo branduolinio arsenalo.