D. Trumpas neatmeta JAV karių siuntimo į Venesuelą galimybės
JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas ne­at­me­ta jų ka­rių siun­ti­mo į gi­lios po­li­ti­nės kri­zės kre­čia­mą Ve­ne­sue­lą ga­li­my­bės. Tai sek­ma­die­nį jis par­eiš­kė in­ter­viu su CBS te­le­vi­zi­jai.

D. Trumpui buvo užduotas klausimas, kokiu atveju, kokiomis aplinkybėmis Vašingtonas ryžtųsi panaudoti karinę jėgą šioje Lotynų Amerikos valstybėje.

„Nenoriu apie tai kalbėti“, – atsakė D. Trumpas, bet pridūrė, kad „tai tikrai yra viena iš galimybių“.

JAV prezidentas taip taip pat buvo paklaustas, ar jis yra pasiruošęs tiesioginiam kontaktui su Venesuelos prezidentu Nicolu Maduro, kad aptartų pastarojo galimą atsistatydinimą.

„Jis prašė susitikimo, bet atsisakiau, nes padėtis išsirutuliojo pernelyg toli“, – sakė D. Trumpas.

Paprašytas patikslinti, kada N. Maduro siūlė susitiki, D. Trumpas atsakė, kad tai buvo prieš kelis mėnesius.