Čilėje viešint popiežiui padegti trys sraigtasparniai ir bažnyčia
Či­lės par­ei­gū­nai aiš­ki­na­si tri­jų sraig­tas­par­nių ir vie­nos baž­ny­čios pa­de­gi­mus, ša­ly­je vie­šint po­pie­žiui Pra­nciš­kui.

Koljipuljo mieste, likus vos kelioms valandoms iki neramiausiame šalies regione planuotų pontifiko mišių, buvo padegta viena nebeveikianti Romos katalikų bažnyčia ir šalia jos buvusi mokykla.

Per pastarąją savaitę Molotovo kokteiliais buvo apmėtyta mažiausiai 10 bažnyčių; daugiausiai tokių incidentų buvo Araukanijos regione, kur gyvena mapučių genties žmonės, protestuojantys prieš jų protėvių žemių užgrobimą įr kovojantys už savo kalbos ir kultūros pripažinimą.

Prokuroras Enrique Vasquezas trečiadienį vietos žiniasklaidai sakė, kad tyrėjai įvykio vietoje aptiko plakatą ir brošiūrų, kuriose reikalaujama paleisti mapučių kalinius.

Tuo tarpu Kuranilauėje visiškai sudegė du sraigtasparniai, o trečias orlaivis apdegė. Šie incidentai įvyko šalia Araukanijos esančiame regione, be to nusikaltimo vietoje irgi rasta mapučius palaikančių brošiūrų.

Pasak pareigūnų, tie orlaiviai priklausė miškininkystės kompanijai „Arauco“.

Trečiadienį per Araukanijos sostinėje Temuke aukotas mišias Pranciškus paragino nutraukti smurtą, nuo kurio nukentėjo Čilės čiabuviai.