Čikagą siaubia kruvini gaujų karai
Či­ka­go­je pen­ki žmo­nės bu­vo nu­šau­ti ir dar 44 bu­vo su­žeis­ti sek­ma­die­nį per vir­ti­nę smur­to in­ci­den­tų, pra­ne­šė JAV ži­niask­lai­da, o po­li­ci­ja par­eiš­kė, kad pa­dė­tis šia­me JAV Vi­du­rio Va­ka­rų re­gio­no did­mies­ty­je „vi­siš­kai ne­priim­ti­na“.

Per sekmadienio popietę surengtą spaudos konferencijoje Čikagos policijos patrulių viršininkas Fredas Walleris teigė, kad kai kurie šaudymai buvo „tikslingi“ ir susiję su gaujų konfliktais.

„Čikagos miestas išgyveno žiaurią naktį. Tiek atsitiktiniai, tiek planuoti šaudymai mūsų gatvėse – visiškai nepriimtini“, – sakė jis.

Naujienų televizija CNN pranešė, kad nuo vidurnakčio iki 14 val. vietos laiku įvyko daugybė šaudymo incidentų, dešimt iš jų – per tris valandas nuo 1 val. 30 minučių ryto.

Policija nurodė, kad vienas susišaudymų įvyko per gedulingus pietus po laidotuvių, o vienas iš nukentėjusiųjų buvo 11-metis.

Pagal Čikagoje įvykdytų žmogžudysčių gausą 2016-ieji buvo rekordiniai per beveik du dešimtmečius. Dėl to prezidentas Donaldas Trumpas ne kartą kritikavo padėtį šiame mieste.

Tačiau F. Walleris sakė, kad iki dabar Čikagoje šaudymo atvejų sumažėjo 30 proc., o žmogžudysčių – 25 procentais.

„Tai, žinoma, nėra pergalė, – sakė jis. – Vis dėlto toliau judame teisinga kryptimi.“

Policijos vadovas taip pat teigė, kad iš miesto gatvių pašalinta daugiau kaip 5 500 neteisėtai laikytų ginklų.

„Pažadu, kad šiame mieste mes nebūsime nugalėti“, – spaudos konferencijoje žadėjo policijos viršininkas.

„Mes visi gyvename šiame mieste. Visi norime, kad jis būtų saugesnis“, – pridūrė jis.