Čekijos prezidentas draugystės su Kremliumi neišsižada
Če­ki­jos pre­zi­den­tas Mi­lo­šas Ze­ma­nas par­ėmė Ru­si­jos ar­gu­men­tus, kad ji ne­tu­rin­ti nie­ko bend­ra su bu­vu­sio ru­sų šni­po ap­nuo­di­ji­mu ne­rvus par­aly­žiuo­jan­čia me­džia­ga Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je.

Rusijos pareigūnai penktadienį sveikino M. Zemano komentarus, kad jo šalis pagamino mažą kiekį tokio paties tipo nervus paralyžiuojančios medžiagos, kuria kovo 4 dieną buvo apnuodytas buvęs dvigubas agentas Sergejus Skripalis ir jo duktė Julija.

Rusijos prezidento Vladimiro Putino atstovas Dmitrijus Peskovas tai pavadino „aiškia nepagrįstos pozicijos, kurios laikėsi britų pareigūnai, iliustracija“.

Čekijos prezidentas garsėja prorusiškomis pažiūromis, bet jo šalis kilus triukšmui dėl minimo apnuodijimo prisidėjo prie Vakarų valstybių, išsiuntusių rusų diplomatus.

D. Peskovas pakartojo Rusijos argumentus, kad ir kitos šalys galėjo pagaminti nervus paralyžiuojančią medžiagą, panaudotą prieš S. Skripalį ir jo dukterį.

Britanija kaltina Rusiją, o tarptautiniai inspektoriai patvirtino Britanijos išvadas.