Čekijos parlamentarai nori išplėsti kariuomenės užsienio misijas
Če­kų įsta­ty­mų lei­dė­jai penk­ta­die­nį pa­di­di­no ka­riuo­me­nės mi­si­jų už­sie­ny­je kvo­tas, įskai­tant mi­si­jas Af­ga­nis­ta­ne, Ira­ke, Ma­ly­je ir Bal­ti­jos ša­ly­se, ta­čiau pa­tvir­tin­ti šį spren­di­mą ga­li su­truk­dy­ti Ko­mu­nis­tų par­ti­jos pa­sip­rie­ši­ni­mas.

Čekijos parlamentas nusprendė, kad dabartinis karių skaičius – 806 – turi būti padidintas iki 1 081 kario 2018-ųjų misijose, 1 191 kario 2019-ųjų misijose, o 2020-aisiais į užsienio misijas planuojama iš viso išsiųsti 1 096 čekų karius.

„Veiksime šalyse, kuriose esame (dabar), ir plėsime savo buvimą kai kuriose misijose, kaip kad (daro) kitos šalys“, – Gynybos ministerijos tinklalapyje cituojama gynybos ministrė Karla Šlechtova.

Vis dėlto šių misijų patvirtinimui gali sutrukdyti komunistai, nusiteikę prieš NATO ir besipriešinantys bet kokiai užsienio misijų plėtrai.

Manoma, kad komunistai neoficialiai parems čekų populisto milijardieriaus Andrejaus Babišo kuriamą mažumos vyriausybę.

A. Babišas, vadovaujantis populistiniam judėjimui „Nepatenkintų piliečių akcija“ (ANO) (TAIP), birželio 6-ąją bus paskirtas premjeru ir formuos ministrų kabinetą su kairiojo sparno socialdemokratais.

Abi partijos turi 93 mandatus 200 vietų parlamente, taigi, sprendimams priimti joms reikia 15 mandatų turinčių komunistų paramos.

Komunistų partija iki birželio pabaigos turi nuspręsti, ar parems A. Babišo vyriausybę.

Pasiūlymą dėl kariuomenės užsienio misijų kvotų didinimo penktadienį parėmė opozicinės dešiniojo sparno ir centristų partijos.

Įstatymų leidėjai tikisi, kad šiemet į Afganistano, Irako ir Malio misijas bus išsiųsti papildomi 275 Čekijos kariai, o Baltijos šalyse iš viso norima dislokuoti iki 290 karių.

„Visose misijose vykdomos nekovinės, mokomosios užduotys. Darome tai, kad apsaugotume Čekijos Respubliką ir Europą nuo terorizmo ir nelegalios migracijos“, – teigė K. Šlechtova.