Čekijoje per dujų sprogimą kasykloje žuvusiųjų skaičius auga
Če­ki­jos ry­tuo­se ket­vir­ta­die­nį ka­syk­lo­je spro­gus me­ta­no du­joms žu­vo 13 dar­bi­nin­kų, dar apie de­šimt bu­vo su­žeis­ti, pra­ne­šė ka­syk­los įmo­nės at­sto­vas.

„Iš viso turime 13 žuvusių kalnakasių – 11 lenkų ir du čekus“, – sakė kasybos įmonės OKD atstovas Ivo Čelechovsky.

Nelaimė įvyko CSM kasykloje Karvinos mieste, esančiame maždaug už 300 km į rytus nuo Prahos.