Čekijoje – galingas sprogimas chemijos įmonėje „Synthos“
Če­ki­jo­je ma­žiau­siai še­ši žmo­nės ket­vir­ta­die­nį žu­vo, o dar ke­li bu­vo su­nkiai su­žeis­ti per spro­gi­mą che­mi­jos įmo­nė­je „Synt­hos“ šiau­ri­nia­me Kra­lu­pų prie Vlta­vos mies­te, pra­ne­šė ug­nia­ge­siai.

„Gavome informacijos apie šešis žuvusius ir kelis sunkiai sužeistus žmones“, – naujienų agentūra ČTK citavo ugniagesių atstovę Vladimirą Kerekovą.

Miesto meras Petras Holečekas sakė Čekijos visuomeninei televizijai, kad sprogo rezervuaras, kuriame buvo laikoma kol kas nežinoma medžiaga. Jo nuomone, miestui pavojaus nėra.

Kitas ugniagesių atstovas Petras Svoboda sakė, kad naujų sprogimų pavojaus nėra. Jis pridūrė, kad mažiausiai du sužeistieji buvo išvežti į ligoninę.