Čekiją įaudrino premjero skandalai
Tūks­tan­čiai če­kų pro­tes­tuo­ja prieš mi­nis­trą pir­mi­nin­ką And­re­jų Ba­bi­šą ir ra­gi­na jį at­sis­ta­ty­din­ti dėl vir­ti­nės skan­da­lų, į ku­riuos mi­li­jo­nie­rius – pa­sak „For­bes“, an­tras pa­gal tur­tin­gu­mą Če­ki­jos žmo­gus – yra įsi­vė­lęs. A. Ba­bi­šas įta­ria­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) lė­šų pa­si­sa­vi­ni­mu, o sū­nus jį ap­kal­ti­no pa­gro­bi­mu.

Apie 20 tūkst. žmonių surengė demonstraciją Prahoje šeštadienį, kai visa šalis minėjo 1989 metų Aksominės revoliucijos, nuvertusios komunistų režimą Čekoslovakijoje, 29-ąsias metines. Dieną prieš tai kaimyninėje Slovakijoje taip pat vyko demonstracijos, per kurias buvo reikalaujama keisti politinę kultūrą.

A. Babišas atėjo į valdžią beveik prieš metus, nors jam ir grėsė baudžiamasis persekiojimas dėl sukčiavimo panaudojant maždaug 2 mln. eurų ES lėšų, taip pat kaltinimai, kad komunistų režimo laikais jis buvo slaptosios tarnybos StB informatorius. Praėjusią savaitę A. Babišo vyriausybę ištiko nauja krizė, kai jo 35 metų sūnus Andrejus Babišas jaunesnysis pareiškė Čekijos žiniasklaidai, jog tėvas grasino uždaryti jį į psichiatrijos ligoninę, jei jis nesutiks išvykti „ilgų atostogų“ į Rusijos aneksuotą Krymą, kad nebūtų apklausiamas sukčiavimo byloje. Sūnus teigia, kad tėvo padėjėjai priverstinai išvežė jį į Krymą, o ten prieš savo valią jis buvęs sulaikytas dviejų rusų. Vienas jų buvo psichiatras, anksčiau jį gydęs Prahos psichiatrijos ligoninėje.

Miglota sūnaus istorija

Kaip tvirtina A. Babišo sūnus, jis buvo išsiųstas, kai policija panoro su juo pasikalbėti apie tėvo firmą, įsivėlusią į sukčiavimą. Sūnus, kaip ir tėvas, kaltinamas neteisėtai pasisavinęs ES lėšas per vieną įmonę – „Čapi Hnizdo“ („Gandro lizdas“) viešbutį ir konferencijų centrą piečiau nuo Prahos. Tyrimas, pavadintas „Gandro lizdu“, trunka jau dešimtmetį ir dabar prokuratūrai trukdoma pateikti kaltinimus, nes premjero sūnui palikus Čekijos Respubliką policija nežino jo buvimo vietos ir negali jo apklausti.

2007 metais „Čapi Hnizdo“ buvo perduotas nežinomiems savininkams ir tik paskui paaiškėjo, kad naujieji savininkai yra premjero sūnus ir dukra bei to meto premjero partnerė ir būsima žmona Monika bei jos brolis. Kompanija gavo ES paramą kaip maža įmonė, o paskui kompleksą susigrąžino A. Babišo konglomeratas „Agrofert“ – didžiausia korporacija Rytų Europoje, apimanti 230 bendrovių, įskaitant chemijos, maisto, energetikos ir žiniasklaidos firmas.

Elektroniniame laiške dviem Čekijos žurnalistams, kurie kapstė šią aferą dvejus metus, A. Babišas jaunesnysis prisipažino, jog „techniškai“ buvo susijęs su „Čapi Hnizdo“ ir turėjo pasirašyti kai kuriuos dokumentus, bet nesuprato, apie ką jie. Šalyje kilus politinei audrai, Čekijos prokuratūra pažadėjo ištirti sūnaus teiginius.

Premjeras tikino, kad pagrobimo istorija yra visiška nesąmonė ir kad Andrejus yra psichikos ligonis, o dukra Andrea taip pat kenčia bipolinį sutrikimą. A. Babišas labai piktai apkaltino Čekijos žiniasklaidą bei opozicines partijas ciniškai naudojantis jo sūnaus tvirtinimais ir taip darant spaudimą jo administracijai bei prokurorams. Jis taip pat pareiškė, kad jam keliant kaltinimus galbūt slaptai vadovauja Čekijos arba užsienio žvalgyba, vykdanti kampaniją jį „sunaikinti ir pašalinti iš politikos“.

Sūnaus istoriją premjeras aiškino taip: Andrejų gydė Čekijos gydytoja Alena Protopopova, o jos vyras, Rusijos pilietis Piotras, jį globojo ir lydėjo į keliones. „Kad bent laikinai apsaugotų sūnų nuo žurnalistų puolimo, susijusio su „Gandro lizdu“, dr. A. Protopopova pasiūlė laikinai išvežti jį iš Čekijos. Kartu su gydytojos vyru sūnus išvyko į Rusiją, nes ponas Protopopovas neturėjo ES vizos. Jie 14 dienų praleido Kaliningrade, tada aplankė Maskvą, o vėliau išvyko į Krymą“, – kalbėjo A. Babišas. Toliau, pasak premjero, jo sūnus sutiko merginą ir su ja išvažiavo į Kryvyj Riho miestą Ukrainoje, kur ji gyvena su tėvais. Kai A. Babišas jaunesnysis pavargo gyventi Ukrainoje, jis parašė Čekijos policijai laišką, neva yra pagrobtas, o galiausiai išvyko į Ženevą pas motiną.

Nuversti premjerą bus sunku

Anksti šeštadienį premjeras padėjo gėlių prie komunizmo aukų paminklo Prahoje ir sakė paskui išskrisiąs pasimatyti su sūnumi į Šveicariją, kur šis gyvena su savo motina, pirmąja A. Babišo žmona. Vėliau buvo pranešta, kad tą pačią dieną protestuotojai išmetė A. Babišo gėles į šiukšlyną kartu su tomis, kurias atnešė Čekijos prezidentas Milošas Zemanas – prorusiškas, euroskeptiškas, prieš imigraciją nusistatęs populistas. Ten pat nukeliavo ir kraštutinių dešiniųjų partijos lyderio Tomio Okamuros paliktos gėlės.

Milijardierius premjeras, kaltinamas sukčiavimu ir kolaboravimu, turi visą Čekijos prezidento paramą.

„Tai nepriimtina, kad žmogus, prieš kurį vykdomas tyrimas ir kuris buvo StB kolaborantas, yra ministras pirmininkas, – sakė protesto organizatorius Mikulas Minaras. – Mes to neleisime, tai nenormalu, ir mes norime, kad A. Babišas paliktų šį postą.“ Tuo metu minia skandavo „Atsistatydink! Gėda!“ ir mojo plakatais „Sustabdyti Babišą!“ Opozicija, kontroliuojanti Čekijos parlamento aukštuosius rūmus, ragina A. Babišą pasitraukti, kol tyrimas dėl sukčiavimo dar nebaigtas, o parlamento žemieji rūmai šią savaitę rengiasi balsuoti dėl nepasitikėjimo vyriausybe. A. Babišas atsikerta niekada neatsistatydinsiantis dėl melagingų įtarimų, o prezidentas M. Zemanas, ilgametis A. Babišo sąjungininkas, pažadėjo, kad jei premjeras pralaimės balsavimą dėl pasitikėjimo, jis vis tiek ir vėl paves A. Babišui sudaryti naują vyriausybę.

Pagrindiniai A. Babišo populistinio centristų judėjimo ANO („Nepatenkintų piliečių akcija“) sąjungininkai socialdemokratai pripažįsta, jog premjero asmeninės bėdos yra didžiulė našta vyriausybei, ir partija dar nenusprendė, kaip balsuos parlamente. Dalis socialdemokratų svarsto atšaukti savo paramą A. Babišui, bet nemažai parlamentarų nori likti jo sąjungininkais. Šiemet sausį Čekijos parlamentas atėmė iš A. Babišo parlamentaro neliečiamybę dėl policijos tyrimo.

„Nepriimtina, kad žmogus, prieš kurį vykdomas tyrimas ir kuris buvo StB kolaborantas, yra ministras pirmininkas.“

Kad išliktų valdžioje, A. Babišo, kurio turtas vertinamas maždaug 3 mlrd. dolerių, vadovaujamas ANO ir jo partneriai socialdemokratai yra priklausomi nuo komunistų – šią mažumos koaliciją neformaliai remia Čekijos ir Moravijos komunistų partijos. Visos kitos Čekijos partijos atsisakė dėtis prie A. Babišo būtent dėl jam mestų kaltinimų. Kad nuverstų A. Babišą, opozicijos partijoms 200 vietų parlamente reikėtų gauti mažiausiai 101 balso daugumą. Tai pasiekti bus sunkoka.

Pasak analitikų, net laimėjęs pasitikėjimo balsavimą A. Babišas bus silpnesnis, nes anksčiau galėjo sakyti, kad nieko blogo nepadarė ir kad viskas yra prieš jį nukreiptas sąmokslas. Dabar yra dokumentinė vaizdo medžiaga, kurią parodė Čekijos naujienų portalas „Seznam Zprávy“, įrašęs pokalbį su premjero sūnumi. Net jei čekai juo nepatikės, jie aiškiai pamatė, jog premjero šeimoje vyksta labai negeri dalykai.

"Gandro lizdo" kompleksas netoli Prahos.