Čečėnų tremtinys: Putinas ir Kadyrovas priklausomi vienas nuo kito
Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je ėmė sklis­ti gan­dai, kad Če­čė­ni­jos pre­zi­den­tas Ram­za­nas Ka­dy­ro­vas už­si­trau­kė Krem­liaus ne­ma­lo­nę ir ga­li at­sis­ta­ty­din­ti. Kaip LŽ tei­gė če­čė­nų dias­po­ros trem­ty­je at­sto­vas, vi­si šie gan­dai – pra­ma­nas ir akių dū­mi­mas.

Belgijoje gyvenantis Zambulatas Idijevas atstovauja ten įsteigtai visuomeninei organizacijai „Priverstinai tėvynę palikusių čečėnų asamblėja“. LŽ paklaustas, ar pavyksta palaikyti kontaktus su tėvyne ir sužinoti naujienas iš pirmų lūpų, Zambulatas Idijevas patvirtino, kad informaciją iš tėvynės gauna nuolat, nes daugelis tremtyje gyvenančių čečėnų turi tėvynėje giminaičių, su kuriais susisiekia dažnai.

Pasak LŽ pašnekovo, Čečėnijoje vis dar veikia žmogaus teisių gynimo aktyvistai, tačiau jų veikla tokia pavojinga, kad nedera net viešai minėti jų pavardžių. Tuo pat metu jokia organizuota veikla respublikoje apskritai neįmanoma, jokia teisėtai veikianti opozicija Čečėnijoje neegzistuoja.

Pasak čečėnų diasporos atstovo, Ramzanas Kadyrovas lieka vienvaldžiu respublikos valdytoju ir bet kokie gandai apie galimą jo pasitraukimą tėra sensacijų vaikymasis. „Vos Vladimiras Putinas ar kuris kitas aukštas pareigūnas ką nors pasako, analitikai tuojau pat puola komentuoti, ką tai galėtų reikšti ir prognozuoti kaip viskas klostysis toliau. Iš tiesų tam pagrindo nėra. Tai primena analitikų sukrutą informacinį burbulą, kad Dmitrijui Medvedevui tapus Rusijos prezidentu, valdžia elgsis kažkaip liberaliau. Nieko panašaus neįvyko“, – teigė Zambulatas Idijevas.

„Vladimiras Putinas – vienvaldis Rusijoje, o Ramzanas Kadyrovas – Čečėnijoje“, – teigė LŽ pašnekovas. Paprašytas pakomentuoti kai kurių jo tautiečių tremtinių pasisakymus, kad Ramzanas Kadyrovas – ne pats blogiausias variantas Čečėnijai, nes esą Maskva neturi respublikoje jokios realios valdžios, Zambulatas Idijevas ironizavo: „Visada gali būti blogiau, ar ne? Kaip sakoma: manėme, kad dugną pasiekėme, bet iš apačios dar kažkas beldžiasi“.

„Galima sutikti su teiginiu, kad Čečėniją valdo asmeniškai Ramzanas Kadyrovas ir niekas kitas. Tačiau nepamirškime, kad tą valdžią jis turi iš Vladimiro Putino malonės. Jie be galo tampriai surišti tarpusavyje: Kadyrovas valdo, kol Putinas jam tai leidžia, o mainais jis gauna ištikimą ir paklusnią Čečėniją“, – teigė Zambulatas Idijevas.