Carlesas Puigdemontas žada „niekada nepasiduoti“ ir „tęsti kovą“
Vo­kie­ti­jo­je su­lai­ky­tas bu­vęs Ka­ta­lo­ni­jos pre­zi­den­tas Car­le­sas Puig­de­mont'as, lau­kian­tis ga­li­mos eks­tra­di­ci­jos į Is­pa­ni­ją dėl kal­ti­ni­mų maiš­to kurs­ty­mu, ža­da „nie­ka­da ne­pa­si­duo­ti“ ko­vo­je dėl re­gio­no ne­prik­lau­so­my­bės, an­tra­die­nį pra­ne­šė jo ad­vo­ka­tas.

„Jis sako, kad mes niekada nepasiduosim, ir tokia yra jo žinutė Katalonijos žmonėms. (Jis) taip pat sakė, kad jie turi teisę išreikšti savo nepriklausomybės ir respublikos Katalonijoje troškimą“, – kalbėjo Gonzalo Boye (Gonsalas Bojė), susitikęs su C. Puigdemontu kalėjime.

Buvęs Katalonijos lyderis buvo suimtas sekmadienį pagal Ispanijos išduotą tarptautinį arešto orderį.

„Jis sakė visiškai pasitikintis Vokietijos teisine sistema“, – pridūrė teisininkas, laukiant Vokietijos teismo sprendimo dėl Ispanijos siekio sugrąžinti C. Puigdemontą į šalį.

Pasak G. Boye, C. Puigdemontas nori „pasiųsti žinią“ Katalonijos žmonėms, kad „jis tęs kovą ir tai bus ilga kova, tačiau tai bus kova, kurią jis laimės“.

Vokietijos Noimiunsterio miesto teismas leido palikti C. Puigdemontą areštinėje, kol bus priimtas sprendimas dėl jo ekstradicijos.

C. Puigdemont'as suimtas praėjus penkiems mėnesiams nuo pabėgimo iš šalies į Belgiją. Ispanijos prokurorai po vienašališko Katalonijos nepriklausomybės paskelbimo jam pareiškė kaltinimus maišto kurstymu ir antivyriausybine veikla.

Sprendimas dėl ekstradicijos pagal išduotą arešto orderį turėtų būti priimtas per 60 dienų.

Vokietijos prokuratūros atstovė naujienų agentūrai AFP sakė, kad iki Velykų sprendimo „greičiausiai šią savaitę nebus“.