Buvusio šnipo dukra nebe ligoninėje
Ju­li­ja Skri­pal, pra­ėju­sį mė­ne­sį Ang­li­jos pie­ti­nia­me Sols­be­rio mies­te kar­tu su sa­vo tė­vu, bu­vu­siu ru­sų dvi­gu­bu agen­tu, ap­nuo­dy­ta ko­vi­ne che­mi­ne me­džia­ga, bu­vo iš­ra­šy­ta iš li­go­ni­nės, an­tra­die­nį pa­tvir­ti­no šios gy­dy­mo įstai­gos at­sto­vai.

Jie sakė, kad moteriai, sveikstančiai po kovo 4 dienos išpuolio, toliau reikės medikų priežiūros.

„Jos gydymas nebaigtas, tačiau tai yra svarbus pasiekimas“, – sakė Solsberio ligoninės direktorė medicinai Christine Blanshard.

Pasak ligoninės atstovų, J. Skripal tėvas, buvęs Rusijos karinės žvalgybos agentūros GRU pulkininkas, tebėra hospitalizuotas. Kada jį ketinama išrašyti, kol kas neskelbiama.

Britų nacionalinis transliuotojas BBC antradienį pranešė, kad 33 metų J. Skripal buvo išrašyta pirmadienį ir perkelta į saugią vietą, o jos 66 metų tėvas tebegydomas ligoninėje. Vis dėlto pastaruoju metu skelbtuose žinisklaidos pranešimuose buvo pažymima, kad S. Skripalio būklė irgi gerėja.

Didžiosios Britanijos užsienio reikalų sekretorius Borisas Johnsonas antradienį sveikino žinią, kad iš ligoninės išrašyta chemine medžiaga apnuodyta Julija Skripal.

Sekretorius taip pat palinkėjo kuo greičiau pasveikti moters tėvui, buvusiam Rusijos karinės žvalgybos agentūros GRU pulkininkui Sergejui Skripaliui, kuris tebėra hospitalizuotas.

„Puiku, kad Julija Skripal jau ne ligoninėje. Pakelkime taurę linkėdami jai kuo greičiau visiškai pasveikti. Dar kartą ačiū šauniems Nacionalinės sveikatos tarnybos darbuotojams Solsberyje. Linkiu Sergejui Skripaliui kuo geriausios kloties ir tikiuosi, kad jis taip pat greitai pasveiks“, – parašė B. Johnsonas socialiniame tinkle „Twitter“.

Britanija ir jos sąjungininkai Vakaruose dėl šios atakos kaltina Maskvą. Kaip teigia britų ekspertai, Skripaliai buvo apnuodyti Sovietų Sąjungoje sukurta kovine nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“ (Naujokas).

Rusija savo ruožtu įnirtingai tvirtina su šiuo incidentu neturinti nieko bendra.

Įsiplieskus šiai krizei abi konflikto pusės griebėsi didžiausio viena kitos diplomatų išsiuntimo per kelis pastaruosius dešimtmečius.