Buvusiam Gruzijos prezidento Ukrainos durys lieka uždarytos
Bu­vu­siam Gru­zi­jos pre­zi­den­tui ir Ode­sos sri­ties ad­mi­nis­tra­ci­jos va­do­vui Mi­chai­lui Saa­kaš­vi­liui te­be­ga­lio­ja drau­di­mas iki 2021 me­tų įva­žiuo­ti į Ukrai­nos te­ri­to­ri­ją, to­dėl jis ne­ga­lės iš­pil­dy­ti sa­vo pa­ža­do at­vyk­ti į ša­lį, tre­čia­die­nį pra­ne­šė vals­ty­bi­nės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos at­sto­vas Ole­has Slo­bo­dia­nas.

„Šiandien nėra pagrindo teisėtam šio piliečio (M. Saakašvilio) įvažiavimui į Ukrainos teritoriją, nes, pirmiausia, jis nėra Ukrainos pilietis, be to, iki 2021 metų jam galioja draudimas įvažiuoti (į šalį)“, – sakė atstovas naujienų agentūrai „Interfax“.

Jeigu M. Saakašvilis pabandytų patekti į Ukrainos teritoriją, laikydamiesi įstatymų pasieniečiai imtųsi veiksmų, perspėjo O. Slobodianas.

„Pasieniečiai visada veikia pagal įstatymus ir pagal jiems suteiktus įgaliojimus, todėl šiuo atveju, nepriklausomai, kokia bus data arba pavardė, mes taip pat veiksime pagal įstatymą“, – paaiškino pasieniečių atstovas.

Anksčiau M. Saakašvilis interviu vienam ukrainiečių leidiniui pranešė, kad balandžio 1 dieną ketina atvykti į Ukrainą. Jis sakė esąs įsitikinęs, kad dabartinis šalies prezidentas Petro Porošenka nepateks į kovo 31 dieną vyksiančių prezidento rinkimų antrąjį ratą, todėl niekas nebesutrukdys jam atvykti. Kaip įrodymą jis parodė įsigytą bilietą savo telefone.

2017 metų liepą, M. Saakašviliui viešint Jungtinėse Valstijose, prezidentas Petro Porošenka panaikino jam Ukrainos pilietybę. Gruzijos pilietybės jis neteko 2015-aisiais, kai buvo paskirtas Odesos gubernatoriumi.

2017 metų rugsėjo mėnesį M. Saakašvilis, lydimas šimtų savo šalininkų, kirto valstybinę sieną ir sugrįžo į Ukrainą iš Lenkijos. Rugsėjo 22 dieną teismas pripažino M. Saakašvilį kaltu dėl neteisėto Ukrainos sienos kirtimo.

Praėjusių metų vasario 12-ąją M. Saakašvilį viename restorane Kijevo centre sulaikė kaukėti vyrai. Tą pačią dieną jis buvo deportuotas į Lenkiją, iš kur nuvyko į Nyderlandus, nes yra vedęs šios šalies pilietę.

Ukrainos vidaus reikalų ministerija paaiškino, kad M. Saakašvilis neteisėtai buvo Ukrainos teritorijoje, todėl „pagal visus teisinius formalumus buvo sugrąžintas į šalį, iš kurios atvyko“.