Buvusiam Donaldo Trumpo patarėjui teismas pailgino kalėjimo laiką
JAV pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po bu­vu­siam rin­ki­mų kam­pa­ni­jos va­do­vui Pa­ului Ma­na­for­tui tre­čia­die­nį bu­vo skir­ta tre­jų me­tų ir sep­ty­nių mė­ne­sių lais­vės at­ėmi­mo baus­mė dėl da­ly­va­vi­mo są­moks­le.

Ši bausmė bus pridėta prie trejų metų ir 11 mėnesių bausmės, anksčiau skirtos P. Manafortui už mokestinius nusikaltimus ir bankinį sukčiavimą.

„Kaltinamasis nėra visuomenės priešas numeris vienas“, – pareiškė federalinė teisėja Amy Berman Jackson (Eimi Berman Džekson), skelbdama nuosprendį nuščiuvusioje teismo salėje.

„Bet jis nėra ir auka“, – pridūrė teisėja. Pasak jos, šis senas respublikonų lobistas neparodė jokios sąžinės graužaties ir nuolat melavo.

Dar 16 kaltinimų, susijusių su sąmokslu, dokumentų klastojimu ir sukčiavimu, paskelbė apygardos teisėjas Cyrusas Vance'as. P. Manaforto atstovas nesureagavo į CNBC prašymą pakomentuoti situaciją.

P. Manafortas yra vienas iš šešių pagrindinių D. Trumpo 2016 metų prezidento rinkimų kampanijos patarėjų ir bendražygių, kuriems buvo pareikšti kaltinimai atliekant specialiojo prokuroro Roberto Muellerio vadovaujamą tyrimą.